Skip to main content

Inspiratie voor gemeenten

Wil je als gemeente aan bosuitbreiding doen, inzetten op het klimaat of een gezondere leefomgeving realiseren en aan je SDG-doelstellingen werken? In één project kan je verschillende doelen bereiken. Laat je inspireren!

Werken aan bosbehoud en -uitbreiding

Zo deden zij het:

 • De gemeente Brecht stapte onder begeleiding van de Bosgroep samen met verschillende private boseigenaars mee in een natuurbeheerplan. Voor hun bossen wordt een langetermijnvisie uitgewerkt die, samen met een set aan maatregelen, ervoor zal zorgen dat die bossen in topkwaliteit worden gehouden, nu en in de toekomst.
 • In de gemeente Zoersel werd samen met het Kempens Landschap een perceel aangekocht dat bebost zal worden met behulp van de Bosgroep. Dit resulteert in meer groen en bos in de gemeente en in meer plaats voor recreatie.

Dit is ook mogelijk:

 • Tijdelijke natuur, voedselbossen, kleine wildernissen of Tiny Forests.
 • Bekijk de mogelijkheden van bosuitbreiding als onderdeel van een duurzame dorps-en stadsontwikkeling. Ook stadsbossen of stadsrandbossen kunnen hier een rol spelen.
 • Geboortebossen en buurtbossen kan je inzetten om burgers te verbinden en hun betrokkenheid te verhogen.
 • Denk ook aan partnerschappen. Samenwerkingen tussen openbare en private boseigenaars leiden soms sneller tot meer bos en een beter beheer.

Streven naar een biodivers bos

Zo deden zij het:

 • De gemeente Essen startte enkele jaren geleden samen met de Bosgroep een jaarlijks terugkomende bosrandenactie op. Die stimuleert de boseigenaars in de gemeente met voordelig plantsoen om hun bossen op te fleuren met diverse struiksoorten. Zo wordt met een kleine kost een grote ecologische meerwaarde gecreëerd.
 • In de gemeente Schoten wordt samen met de Bosgroep gewerkt aan een Landschapsbeheerplan voor een park. In dit plan wordt het bos in het park omgevormd tot een structuurrijk bos met vele interessante inheemse soorten.

Dit is ook mogelijk:

 • Sterker inzetten op soortenbescherming:
 • De Europese Natura 2000-doelstellingen integreren.
 • Investeren in een goed natuurbeheerplan (met duidelijke visie, doelstellingen en maatregelen), door te streven naar duurzaam verantwoorde houtproductie.

Inzetten op gezondheid

Zo deden zij het:

 • In de gemeente Stabroek wordt, zoals in de gemeenten Essen en Zoersel, een bos ingericht als speelnatuur. In deze nieuwe of eerder verwaarloosde bossen vol sluikstort, zullen binnenkort kampen gebouwd worden door de kinderen in de buurt!
 • Bosgroep Zuiderkempen begeleidde boseigenaars bij de omvorming van hun bos (van een monotoon naar een gemengd bos) door te kijken naar de voordelen van gemengde bossen voor luchtzuivering, biodiversiteit en het klimaat (en dus te werken met ecosysteemdiensten). Meer daarover lees je op deze pagina.

Dit is ook mogelijk:

 • Met een werking rond 'Zorgbossen', waar bosbeheer en zorg hand in hand gaan.
 • Door te investeren in speelbossen en te zoeken naar kansen om bomen en bos in de dorpskern te brengen.
 • Bossen kunnen ook ingezet worden op plaatsen waar meer waterinfiltratie, luchtzuivering of verkoeling nodig is (zo schakel je ecosysteemdiensten in).

Klaar voor de klimaatuitdaging

Zo deden zij het:

 • In verschillende gemeenten waar monotone bossen worden omgevormd naar inheemse en structuurrijke bossen wordt het bos, naast mooier en rijker aan biodiversiteit, ook bestendiger tegen klimaatverandering.
 • In de gemeente Essen werd een verwaarloosd stukje bos in een woonwijk ingericht met een trage weg. Hiermee werd tegemoetgekomen aan de zachte weggebruiker, die er terug een veilige en mooie route bijkreeg. Er werd ook voor gezorgd dat de toenemende recreatie een negatieve impact op het storten van zwerfvuil zal hebben.

Dit is ook mogelijk:

 • Door bossen aan te planten op plaatsen waar een betere waterinfiltratie of -berging gewenst is.
 • Je kan ook investeren in klimaatrobuuste bossen die beter bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering (droogte, hitte).
 • Het hout van bosranden en houtkanten kan je inschakelen als biomassa voor een duurzame verwarming.
 • Of je zet in op maatregelen voor een (brand)veilig bosbeheer.

Waarom kiezen voor een Bosgroep?

De Bosgroepen hebben een jarenlange expertise inzake bosbeheer: van plantgoed, over de administratie en financiering tot de aanplanting. Bovendien kennen ze je regio als geen ander en weten ze wat er leeft dankzij een sterke lokale verankering. Tel daarbij de ondersteuning van de provincie Antwerpen en de Regionale Landschappen, en je komt uit bij een waardevolle partner voor een duurzaam en toekomstgericht bosbeheer.

Gerelateerd aanbod

 • Bebossen ​De Bosgroepen helpen je van A tot Z bij de aanplanting van een bos.