Skip to main content

Natuurontwikkeling en energie-efficiëntie verzoenen

Stichting Kempens Landschap werkt sinds 1997 samen met de provincie en Antwerpse gemeente- en stadsbesturen om waardevolle landschappen en erfgoedsites te bewaren, te beheren en open te stellen. Onze werking heeft aandacht voor zowel natuur, landbouw, erfgoed als recreatie en zoekt steeds naar een evenwicht tussen deze belangen.

Onze werking

Kempens Landschap verwerft domeinen om deze te bewaren voor de toekomst. Ons team coördineert in afstemming met het lokaal bestuur de inrichting, het beheer, de openstelling en de promotie van de gebieden. Het bestuur blijft financieel garant staan voor het beheer. Kempens Landschap maakt een visie op voor het domein en zoekt relevante partners en mogelijke alternatieve financieringsbronnen. Dankzij die samenwerking beheert onze organisatie al meer dan 70 domeinen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 1.100 hectare in de provincie.

Onze troeven

We werken samen met partners zoals de Antwerpse Bosgroepen en het Agentschap voor Natuur en Bos om onze domeinen optimaal te beheren. Onze organisatie draagt bij aan klimaatdoelstellingen door bestaande bosarealen te beheren en nieuwe bossen aan te planten. Storende of zonevreemde bebouwing maken plaats voor natuurontwikkeling. In sommige domeinen nemen we maatregelen om specifieke fauna en flora een handje te helpen. Ook bij de restauratie- en renovatie van historische gebouwen kiest Kempens Landschap voor duurzame materialen en energie-efficiënte oplossingen. Zo was Kempens Landschap partner in het Interreg Vlaanderen-Nederland project DEMI MORE om monumenten duurzamer te maken.

Voorbeeldprojecten

Bekijk hier enkele projecten van Kempens Landschap:

Contact

Kempens Landschap
Telefoon
015 22 82 33

Gerelateerd aanbod

  • Beeldbank toerisme ​​Geniet van gratis toegang tot duizenden kwaliteitsvolle foto’s van toeristische locaties, attracties en activiteiten dankzij de digitale beeldbank van Toerisme Provincie Antwerpen.
  • Erfgoed & open ruimte ​​Stichting Kempens Landschap behoedt de schaarse open ruimte voor versnippering. We bewaren, beheren en versterken waardevolle landschappen en erfgoedsites.
  • Erfgoed & duurzaam toerisme ​​Stichting Kempens Landschap bewaart, beheert en versterkt waardevolle landschappen en erfgoedsites en tovert ze om tot toeristische parels.