Skip to main content

Aanbod verkeersveiligheid

We ontwikkelden een ruim aanbod aan instrumenten, initiatieven en materialen die je helpen om de verkeersveiligheid in jouw gemeente een boost te geven. Het aanbod is ook toegankelijk voor niet-deelnemende gemeenten, scholen, organisaties en verenigingen.

1. Nieuwsbrief Verkeersveilige Gemeente

Blijf op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt binnen het thema verkeersveiligheid.

2. Netwerkmomenten verkeersveiligheid

Lerend Netwerk

Met het Lerend Netwerk Verkeersveilige Gemeente krijg je tijdens korte kennisdelingsmomenten inspiratie over verkeersveilige initiatieven. We kiezen onderwerpen die écht binnen de gemeenten of politiezone leven. Het gaat niet over hét voorbeeld of dé oplossing, want die bestaan helaas niet. We bieden handvaten, zorgen voor een praktijkvoorbeeld en laten je vooral leren van elkaar. 

Het aanbod is voor deelnemende gemeenten aan het traject Verkeersveilige Gemeente en hun politiezones.  

Bekijk de volgende en voorbije sessies (opnames, presentaties en info).

Dag van de Verkeersveilige Gemeente

Kom als gemeente of politiezone naar de Dag van de Verkeersveilige Gemeente, een inspirerende dag met tal van inspiratiemomenten in het provinciehuis van Antwerpen. 

 Bekijk de volgende en voorbije edities (presentaties en filmpje)

3. Infofiches verkeersveiligheid

Om je gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid vorm te geven, vind je onderliggend enkele infofiches rond verkeersveiligheid. Een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid steunt op 5 pijlers (de 5 E's):

  • beleid en organisatie (engagement);
  • educatie en communicatie (education);
  • infrastructuur (engineering);
  • handhaving (enforcement);
  • monitoring en evaluatie (evaluation).

Je kan acties ondernemen binnen de verschillende pijlers.

Naar de infofiches

4. Verkeerseducatie basisonderwijs

Als gemeente en politie kan je de scholen van het basisonderwijs ondersteunen bij hun verkeerseducatieve werking.

Deelnemen aan het verkeer leren kinderen vooral door te doen. De praktijklessen geven de leerkrachten best zelf. Je biedt als gemeente en politie een meerwaarde voor scholen als je hen ondersteunt bij initiatieven met een grote logistieke omvang die de scholen moeilijk alleen kunnen organiseren. Denk maar aan een fietsexamen en dodehoekoefening. Je organiseert in een keer het initiatief voor alle scholen op je grondgebied. Ook jeugd-, ouderen- en andere verenigingen kunnen deelnemen aan de actie.

Ondersteuning voor scholen van het basisonderwijs

5. Gedeelde landbouwwegen

De provincie Antwerpen lanceert met verschillende partners de nieuwe communicatiecampagne Gedeelde Landbouwwegen om de verkeersveiligheid op smalle landbouwwegen te verbeteren. Weggebruikers zoals tractoren, landbouwvoertuigen, automobilisten, fietsers, voetgangers en ruiters maken vaak gebruik van deze wegen en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De campagne richt zich op het vergroten van het wederzijds begrip tussen deze verschillende weggebruikers en het creëren van een veiligere omgeving voor iedereen.

Om lokale besturen te ondersteunen bij het verspreiden van deze belangrijke boodschap, hebben we een communicatietoolbox ontwikkeld. Hierin vind je verschillende materialen zoals affiches, brochures en filmpjes waarmee je op een duidelijke en effectieve manier de boodschap van Gedeelde Landbouwwegen kunt communiceren naar je doelgroep.

Naar het aanbod over Gedeelde Landbouwwegen