Verkeer en vervoer

De provincie draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Wil je als school je leerlingen op weg helpen om veilig deel te nemen aan het verkeer? Via het 10op10-project werk je in drie fasen aan vier verkeersthema's.

Voor mensen die minder mobiel zijn omwille van een beperking, ziekte of ouderdom bestaan er verschillende initiatieven rond aangepast vervoer in onze provincie. Denk maar aan minder mobiele centrales, gemeentelijke of private handicars, diensten aangepast vervoer, privé-taxi bedrijven, de belbus... Op die manier kunnen ook zij vervoerd worden, uitstapjes maken, activiteiten plannen ...