Verkeer en vervoer

Voor mensen die minder mobiel zijn omwille van een beperking, ziekte of ouderdom bestaan er verschillende initiatieven rond aangepast vervoer in onze provincie. Denk maar aan minder mobiele centrales, gemeentelijke of private handicars, diensten aangepast vervoer, privé-taxi bedrijven, de belbus... Op die manier kunnen ook zij vervoerd worden, uitstapjes maken, activiteiten plannen ...