Campagneplan handhaving in het verkeer

Een gemeentelijke campagne over verkeer en mobiliteit vraagt een goede voorbereiding. Wie is de trekker van de campagne? Welke doelgroepen wil je bereiken? Hoe verloopt de communicatie naar de burger en draagt het bestuur de campagne genoeg?

De politiezone Klein-Brabant heeft al jaren een goede structuur en houvast voor haar campagneplan. Er is een breed overleg met de beide gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem. Tijdens deze vorming geven ze een inkijk op hun maandelijks aanbod rond handhaving en verkeer, hun aanpak ervan en hoe ze de vinger aan de pols houden.

Prijs

Gratis

Doelgroep

Gemeenten en politie 

Digitale vorming met lancering op 14 oktober 2020

 

Volgende van de detaillijst