Basisopleiding dgh - voor hulpverlener - ambulancier

DGH staat voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Doelgroep

  • Je volgt de opleiding in opdracht van een erkende 112-dienst uit de provincie Antwerpen.
  • Je volgt de opleiding in opdracht van een erkende 112-dienst buiten de provincie Antwerpen, met goedkeuring van de federale gezondheidsinspecteur. 
  • Je volgt de opleiding als particulier/vrije student om jouw medische kennis aan te scherpen.

Beginsituatie

Je moet nog geen specifieke voorkennis hebben. Je bent meerderjarig.

Deelnemingsvoorwaarden

Het opleidingsprogramma telt 132 lesuren die zijn opgedeeld in 44 lessen. Theorie wordt constant afgewisseld met praktijkoefeningen. Na het lessenpakket en een positief examen, doe je nog een aanvullende stage van 40 uur.

Het handboek kun je downloaden via de website van FOD Volksgezondheid.

Leerdoelstellingen

Je wordt conform KB 13 februari 1998 opgeleid tot hulpverlener-ambulancier. Na de opleiding ben je in staat om als ambulancier dringende opdrachten uit te voeren voor het 112-systeem.

Brevet hulpverlener-ambulancier

Als je geregeld de lessen bijwoonde (een minimale aanwezigheid van 80 procent) en slaagt in het examen basisopleiding, wordt jouw opleiding aangevuld met 40 lesuren stage. Na een gunstige beoordeling van de stage, verkrijg je het brevet hulpverlener-ambulancier.

Met dit brevet kun je ingeschakeld worden bij het dringend vervoer, als je werknemer bent bij een erkende ambulancedienst. Het brevet is vijf jaar geldig. Om de geldigheidsduur te verlengen moet je de permanente vormingen volgen en een positieve centrale eindevaluatie behalen.  

Badge-112

Als je in dienst bent bij een erkende 112-dienst, kun je met het brevet hulpverlener-ambulancier een badge-112 aanvragen. Je krijgt deze badge-112 gratis. Dit erkenningsteken wordt uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en geeft je het recht om opdrachten van de 112-dienst uit te voeren.

Praktisch

Prijs
Het inschrijvingsgeld voor een cursist/student, ingeschreven via een erkende 112-dienst, bedraagt 80 euro exclusief handboek. Het inschrijvingsgeld voor een cursist/student als vrije student bedraagt 850 euro exclusief handboek. Voor een gedrukte versie van het handboek Dringende Geneeskundige Hulpverlening betaal je bijkomend 100 euro.

Data
De cursus start elk jaar in het najaar. Je kan kiezen tussen een weekcursus, een avondcursus of een weekendcursus.

Opgelet: onder voorbehoud van wijzigingen lesonderwerpen

Stage

Hieronder vind je de meest recente versies (pdf en word) van het stageboek.

Inschrijven

Je kan je inschrijven van 2 januari tot en met 30 juni 2023 voor de cursussen die starten in september 2023. Niemand kan zich, behoudens toestemming van de federale gezondheidsinspecteur, meer dan twee keer inschrijven.

Schrijf je je in via een erkende 112-dienst? Spreek je dienstverantwoordelijke aan om je inschrijving in orde te brengen.

Schrijf je je in als een vrije student? Volg dan de volgende 2 stappen:

  1. Breng HIER je betaling in orde. Na betaling ontvang je een code waarmee je je inschrijving via stap 2 definitief kan maken.
  2. Vul HIER het inschrijvingsformulier in. Let op: hiervoor heb je een pasfoto nodig en de code die je ontving na de betaling, anders kan je je inschrijving niet voltooien. 

Meer info?

Via ons algemeen nummer 03/205.19.50. of basisDGH@campusvesta.be