Een kritische kijk op het oriëntatieproces van OKAN-leerlingen - online

Kritisch naar de organisatie van oriëntering van anderstalige nieuwkomers kijken en expertise uitwisselen om als leerkracht bij te leren en de bestaande onderwijsvrijheid beter te benutten.

Datum/uur
  • donderdag 12 oktober 2023 van 13 uur tot 15 uur
Laura Emery

INHOUD?

Het oriënteren van anderstalige nieuwkomers is een uitdagende opdracht. Door kritisch naar de organisatie van deze oriëntering te kijken en expertise uit te wisselen kunnen leerkrachten bijleren en de onderwijsvrijheid die ze hebben beter leren benutten.

Laten we even uitzoomen en stil staan bij hoe de oriëntatie van anderstalige nieuwkomers georganiseerd wordt. Welke mechanismes worden duidelijk door middel van dit vogelperspectief? Wat zijn de pijnpunten van de huidige situatie? Welke vrijheid hebben scholen vandaag om de praktijk aan te pakken? Wat vinden we zelf wenselijk?

Deze vragen proberen we in deze sessie aan te pakken.

Aan de hand van negen illustraties worden leerkrachten uitgedaagd om reflectief naar hun eigen onderwijspraktijk te kijken en te overleggen over de uitdagingen die ze tegenkomen en de oplossingen die daarvoor bestaan.

VOOR WIE?

Leerkrachten secundair onderwijs (inclusief OKAN)

DOOR WIE?

Laura Emery behaalde aan de Universiteit Antwerpen een Master Sociologie. In september 2022 rondde ze een doctoraatsonderzoek af dat werd begeleid door de vakgroep sociologie aan de Vrije Universiteit Antwerpen en Steunpunt Diversiteit en Leren aan de Universiteit Gent. Dat onderzoek ging over het oriëntatieproces van anderstalige nieuwkomers. Sindsdien werkt ze als freelance vormingsmedewerker en schoolbegeleider.

DEELNAMEPRIJS?

30€

EXTRA?

Deze vorming zal plaatsvinden via zoom en wordt niet opgenomen. De vorming achteraf (her)bekijken is dus niet mogelijk.

Deze sessie heette vorig jaar Een systeemanalyse van het oriëntatieproces van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. De inhoud van de sessie is nagenoeg dezelfde, maar dit keer gebeurt de vorming online.

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze online vorming kost 30 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.

 

Volgende van de detaillijst