Motorrijder - recyclageopleiding remmen en ontwijken & trajecttechniek voor het nemen van bochten (privéterrein)

Erkenningsnummer 3615

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en rijdt met een dienstmotorfiets.

Beginsituatie

Je bent in het bezit van rijbewijs categorie A of een rijbewijs dat geldig is verklaard voor het besturen van een motorfiets. Je bent in het bezit van het brevet: motorrijder, rijden in een stedelijke omgeving (176 lesuren).

Je hebt beschermende motorkledij: laarzen, broek, vest, handschoenen en een helm bij. Je hebt een dienstmotorfiets ter beschikking.

Bijkomende afspraken

Je meldt je aan om 8:15 uur stipt. Je kan je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

De opleiding gaat door op locatie: Bontgenotenlei te Brasschaat.

Leerdoelstellingen

Voor motorrijders is het noodzakelijk om op regelmatige basis een aantal praktische vaardigheden terug in te oefenen. Het is ook belangrijk om stil te staan bij de risico’s en gevaren die tijdens het politioneel motorrijden aan de orde zijn.  

Programma

De opleiding duurt 8 uur.

Je leert precisieremmen, de noodstop, hindernissen ontwijken, remmen en tegelijk ontwijken, de snelle slalom, bochtentechniek (juiste techniek, apex, motorbeheersing) en je krijgt een intensieve begeleiding.

Aantal deelnemers

maximum 8

Meer info?

Eerste psychologische hulp aan getroffen collega’s

Erkenningsnummer 4156

Doelgroep

Je werkt als leidinggevende bij de geïntegreerde politie of je bent lid van een stressteam.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Leerdoelstellingen

Je leert hoe je je voelsprieten uitsteekt, hoe je zonder opdringerig te zijn een persoonlijk gesprek kunt voeren met collega's waarvan je vermoedt dat ze het emotioneel even lastig hebben met het verwerken van bepaalde werkgerelateerde gebeurtenissen en je traint op slechtnieuwsgesprekken.

Programma

De opleiding duurt 8 uur.

 • begripsomschrijving en het fenomeen toelichting aan de hand van casuïstiek
 • de taken van de leidinggevende op psychosociaal vlak
 • operationele stress
 • eerste psychologische triage
 • principes voor acute opvang
 • defusing in de praktijk (debriefing)
 • de te bespreken onderwerpen:
  - opvang na een plots overlijden van een collega
  - benadering van collega’s na een (agressief) incident
  - op de hoogte brengen van collega’s na een incident

Aantal deelnemers

maximum 16

Meer info?

CAM verhoor

Voortgezette opleiding - 24 uur

Prijs

Je verdiept je in de laatste nieuwe methoden op het vlak van verhoor CAM VERDACHTEN. De opleiding zorgt ervoor dat jij de regie in handen neemt tijdens je onderzoek en je tegelijk ook aandacht hebt voor je eigen mentale weerbaarheid.

Dit specifieke recherchewerk in zowel de online als echte wereld, vergt een flexibel helikopteroverzicht en een tactisch politieverhoor. Je leert in de opleiding bij over uiteenlopende aspecten kenmerkend voor analoge en digitale omgeving van de CAM-verdachte. Je wordt zo sterker in gedragskundige recherche-advisering.

Doelgroep

Rechercheurs en mensen van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn in een onderzoeksteam.

Inhoud 

 • Inzicht verschaffen in de psychologische dynamiek en gedragsmatige aspecten die de leefwereld van een CAM-verdachte kenmerken
 • Intensieve training met betrekking tot de meest relevante wetenschappelijke studies en onderzoeken rond daderprofiel
 • Bewust maken van de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder Salduz
 • Het persoonlijk welzijn van de onderzoeker beschermen en alarmsignalenherkennen.
 • Op een vlotte manier een huiszoeking plannen en uitvoeren bij een CAM-verdachte

Aantal deelnemers

Minimum: 12 deelnemers
Maximum: 15 deelnemers

Praktische afspraken

 • Aanmelden aan het onthaal van Campus Vesta om 8:15 uur
 • Je volgt de opleiding in operationele burgerkledij
 • De bevoegde HRM-dienst schrijft je in (via het gekende inschrijvingsformulier)

Contactpersoon

Steven Goris

Functie
Projectcoördinator cel innovatie & Hoofdcoördinator voortgezette- en functionele politieopleidingen
T
+32 3 205 19 50
M
+32 473 69 01 25

Geluidswetgeving basis

Voor wijk- en interventiemedewerkers

Doelgroep

 • alle operationele ambtenaren
 • ook voor gemeentelijke jeugd-, event- en milieudiensten
 • en andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in de basis van deze wetgeving

Programma

De opleiding duurt 4 uur.

 • wetgeving: historiek en huidige stand van zaken
 • verschillende categorieën
 • verband met gehoorschade
 • definities
 • nieuwe geluidsnormen
 • geluidsnormen voor muziekactiviteiten
 • voorbeeldvergunningen
 • meten: wie- wat en waar?

Aantal deelnemers

Minimum: 20 deelnemers
Maximum: 35 deelnemers

Meer info over de opleiding?

Moeilijke vragen over islam en islamisme

Onze maatschappij is heel multicultureel. Campus Vesta speelt hier al jaren op in en organiseert uiteenlopende opleidingen rond diversiteit en maatschappelijke uitdagingen.

Doel

Na de opleiding voor politieprofessionals Moeilijke vragen over islam en islamisme hebben de cursisten een betere basiskennis van deze religie en van stromingen binnen de islam. Zoals bijvoorbeeld de politieke islam waarbij aanhangers streven naar een maatschappij gebaseerd op hun interpretatie van de koran. Moeilijke vragen worden niet uit de weg gegaan. De islamkenners die lesgeven benadrukken dat er geen taboes mogen zijn.

Er komen uiteraard ook heel wat praktische onderwerpen aan bod. Zo leren cursisten bijvoorbeeld bij over wat de ramadan precies inhoudt en hoe de dagen van moslimburgers er dan uitzien, waarom moslims Mekka bezoeken, enz. Een ding staat vast: hoe beter we elkaar leren kennen, hoe meer respect we voor elkaar hebben. 

Inhoud

De opleiding gaat dieper in op onderwerpen zoals: basiskennis islam, migratiegeschiedenis van 1960 tot op heden, overzicht verschillende aanwezige moslimgemeenschappen verschil tussen religie en cultuur, inleiding tot het stappenplan voor preventie en interventie, enz.

Aanvulling op de CoPPRa-cursus

De deelnemers hebben voordien al een cursus CoPPRa, ofwel gemeenschapsgerichte politiezorg om radicalisering en terrorisme te voorkomen, gevolgd. Het CoPPRa-project is een samenwerkingsverband tussen elf EU-lidstaten en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Tijdens de opleiding CoPPRa verdiep je je in het radicaliseringsproces, radicale en terroristische groeperingen en het plan radicalisme van Binnenlandse Zaken. Pas nadat je deze opleiding volgde, kun je je inschrijven voor een opleiding islam en islamisering.

Voor deze opbouw is er een logische verklaring: terrorisme is een overkoepelende term en gaat veel breder dan religieus terrorisme. De CoPPRa opleiding gaat evengoed dieper in op extreemrechtse, extreemlinkse, anarchistische en tal van andere organisaties met een terroristisch karakter. Maar om islamisering en de strijd om een samenleving te creëren die gebaseerd is op een starre interpretatie van de koran, moet je wel basiskennis hebben van islam en de stromingen binnen islam. In de nieuwe opleiding wordt er door islamkenners heel respectvol informatie gegeven over de islam.

Docenten

De zoektocht naar relevante gastsprekers en docenten voor deze opleiding nam meer dan een jaar in beslag. We gingen niet over een nacht ijs. De juiste mensen samenbrengen en deze opleiding inhoudelijk vorm geven, vergde veel research en sectoroverleg.

De vraag naar deze opleiding kwam vanuit de politiezones en Campus Vesta ging ermee aan de slag. Het is een positief signaal dat er vanuit de politie zoveel interesse is in bijleren over islam en islamisering.

Studenten basisopleiding politie bezoeken moskee en synagoge

De in 2014 vernieuwde basisopleiding politie legt de klemtoon op werkplekleren. Je leert pas echt bij door je theoretische kennis te koppelen aan praktijktrainingen zoals rollenspelen, stages op het terrein en door werkbezoeken. Zo zal de nieuwe generatie politie sowieso al hebben kennisgemaakt met de islam voor ze het terrein opgaan. De politiestudenten van de provincie Antwerpen krijgen onder andere een begeleide rondleiding in een synagoge en moskee.

Studenten van de basisopleiding politie werken bovendien ook een dag in de gevangenis, bezoeken de rechtbank en gaan naar Kazerne Dossin waar het thema mensenrechten ruim aan bod komt. De taak van Campus Vesta is politieprofessionals af te leveren die met twee benen in onze maatschappij staan en over een ruime algemene kennis beschikken. 

Motorrijder - recyclageopleiding politioneel (prioritair) rijden met dienstmotorfiets

Erkenningsnummer 4563

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en rijdt met een dienstmotorfiets. Voor motorrijders is het noodzakelijk om op regelmatige basis een aantal praktische vaardigheden terug in te oefenen. 

Beginsituatie

Je bent in het bezit van rijbewijs categorie A of een rijbewijs dat geldig is verklaard voor het besturen van een motorfiets. Je bent in het bezit van het brevet: motorrijder, rijden in een stedelijke omgeving (176 lesuren).

Je hebt beschermende motorkledij: laarzen, broek, vest, handschoenen en een helm bij. Je hebt een dienstmotorfiets ter beschikking.

Bijkomende afspraken

Je meldt je aan op Campus Vesta om 8:15 uur stipt. Je kan je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon. De opleiding gaat door op locatie: Kwartier Valaar, Boomsesteenweg 180 te Wilrijk.

Programma

De opleiding duurt 24 uur.

Je leert de juiste zithouding, bochtentechniek, juiste kijktechniek, beheersing van de motorfiets tijdens het prioritair rijden met oog op een veilige verkeersdeelname.

Je traint om tijdens stresserende momenten toch gecontroleerd te escorteren en dat in uiteenlopende omstandigheden. Je frist je escortetechnieken op en krijgt intensieve persoonlijke begeleiding.

Aantal deelnemers

maximum 6

Meer info?

Motorrijder – besturen van een dienstmotorfiets in stedelijke omgeving

Erkenningsnummer 2114 + 2115

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en maakt gebruik van een dienstmotorfiets.

Beginsituatie

Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie A of een rijbewijs dat geldig is verklaard voor het besturen van een motorfiets. Je aanvraag is goedgekeurd door de korpschef van de lokale politie of door de directeur van de federale politie.

Je beschik naast een dienstmotorfiets ook over beschermende politionele motorkledij: laarzen, broek, vest, handschoenen en een helm. Je slaagt voor de ingangstest en je al een basiskennis motorrijden.

Bijkomende afspraken

Je meldt je aan in uniform (beschermkledij), conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt. Je kan je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon. Dit sjabloon moet je ook vervolledigen nadat je al slaagde voor de ingangstest!

De modaliteiten en opleidingsinhoud kan wijzigen zodra er nieuwe wetgeving tot stand komt rond opleidingen motorrijden en verkeerspolitie.

Programma

De opleiding duurt ongeveer 176 uur.

Theorie

 • bochten
 • defensief en proactief rijden

Praktijk

 • rijden met dienstmotorfiets 
 • professioneel gebruik dienstmotorfiets
 • proactief en defensief rijden
 • precisieremmen: remmen en ontwijken
 • integratie in een stedelijke omgeving
 • escortetechnieken
   

Data

doorlopend

Aantal deelnemers

maximum 12

Meer info?

Optreden als lid van een contactteam of rescueteam in AMOK situaties

Erkenningsnummer 3511

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. Je bent niet ontzegd uit het recht om een wapen te dragen.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Programma

De opleiding duurt 16 uur (8 uur training + 8 uur opleiding).

Module I:  4 uur theorie 

 • basisprincipes voor een interventie in- en rond gebouwen
 • tactische invulling van het politieoptreden in de typesituatie “optreden in– en rond gebouwen” en AMOK–situaties in het bijzonder
 • de taakverdeling tijdens optreden in AMOK–situaties

 • algemene veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van vuurwapens
 • analyse van gevaarsituaties: “vier vragen”
 • eigenschappen van een AMOK-situatie en de verschillen met andere fenomenen

 • interventielimieten van politieploegen tijdens het optreden in– en rond gebouwen
 • berekende risico’s tijdens het optreden in AMOK–situaties
 • te hanteren prioriteiten naargelang het type team in AMOK–situaties

Module II: 12 uur praktijk 

 • analyse van een gevaarsituatie a.d.h.v. de “vier vragen”
 • actieplan van een contact- of rescueteam
 • algemene principes

 • algemene veiligheidsprincipes van het vuurwapengebruik
 • vorderen met vuurwapens
 • binnendringen van gebouwen/ruimten naargelang het team

 • benaderen van gebouwen naargelang het team
 • gebruik van beschikbare beschermingsmiddelen
 • evacuatie van (gewonde) personen
 • bescherming van derden met een vuurwapen tijdens de evacuatie

Aantal deelnemers

maximum 25

Meer info?

Dierenbescherming

Erkenningsnummer 3283

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Leerdoelstellingen

Je leert de wettelijke basis voor het houden van dieren, je kunt mogelijke inbreuken hierbij vaststellen en de eerste en dringende verrichtingen uitvoeren.

Programma

De opleiding duurt 8 uur.

 • wettelijk kader en wetgeving 
 • dierenbescherming en dierenwelzijn
 • identificatie van honden, katten en paarden 
 • circussen en rondreizende tentoonstellingen
 • erkenningsvoorwaarden van inrichtingen
 • politiereglementen, lokale richtlijnen en samenwerking met dierenasielen

Aantal deelnemers

maximum 20

Meer info?

OPI-ANG-ISLP – functioneel beheerder

Erkenningsnummer 0825

Doelgroep

Je bent een operationele ambtenaar en je werkt als functioneel beheerder of je wordt binnenkort als functioneel beheerder aangesteld.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan op Campus Vesta te Ranst om 8:15 uur stipt. Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Inhoud

De opleiding duurt in totaal 160 uur en loopt over 20 dagen.

 • doel van de vorming en de functie functioneel beheerder ISLP 
 • wettelijk kader en reglementering 
 • introductie en beheer van de gerechtelijke informatie 
 • structuur en inhoud van de ANG 
 • de module exploitatie 
 • inleiding ISLP 
 • de lokale configuratie 
 • informatie en interventie - PIPOG - (ASTRID) 
 • kantschriften briefwisseling en beheer gerechtelijke informatie 
 • APA, onderzoeken en NKOF (zachte info) 
 • overdracht en lijsten 
 • interne en externe registers 
 • queries (functionaliteit) en albuphot (functionaliteit) 
 • de verschillende voedingsapplicaties

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers
Minimum: 16 deelnemers
Maximum: 20 deelnemers

Meer info over de opleiding?

Vreemdelingenwetgeving

Erkenningsnummer 1481

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen.  

Programma

De opleiding duurt 16 lesuren.

Vreemdelingenwetgeving

 • wettelijk kader van de vreemdelingencontrole
 • geschiedenis EU en belang van het Schengenakkoord
 • dienst vreemdelingenzaken: bevoegdheden, structuur, contactname 
 • SIS (Schengen informatiesysteem): basisprincipe
 • controlemiddelen: paspoort, stempels, visum
 • binnenkomstvoorwaarden aan de grens: algemeen overzicht
 • Schengen verblijfswetgeving en Belgische verblijfsdocumenten
 • bestuurlijke maatregelen en inhoud van een PV

Problematiek van de politiële vluchtelingen en de asielprocedure

 • problematiek van de vluchtelingen
 • asielprocedure 

Aantal deelnemers

maximum 25

Meer info?

Mentor Calog

Erkenningsnummer 1625

Doelgroep

Je bent al minstens twee jaar lid van een politie-eenheid, bij voorkeur ben je aan de slag als Calog-personeel.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065, om 8:15 uur stipt. Inschrijven kan uitsluitend door de bevoegde HRM-dienst via het standaard inschrijvingssjabloon.

Programma

De opleiding duurt 24 uur + examen.

Je gaat dieper in op de rol, het statuut en het competentieprofiel van de mentor Calog, communicatievaardigheden en onthaal, de evaluatie van de stagiair en wetgeving omtrent de evaluatie.

Data

doorlopend

Aantal deelnemers

maximum 20

Meer info?

Volgende van de detaillijst