Werken met onafhankelijke adem­bescherming – basis

Leerdoelstellingen

De nodige kennis en vaardigheden verwerven om op een veilige manier omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen te gebruiken.

Doelgroep        

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

 • op de dag van de aanvang van de cursus minimaal 18 jaar oud zijn
 • over een verklaring van medische geschiktheid beschikken
 • een gladgeschoren gelaat of beperkte baardgroei in het gelaat. Dit om veiligheidsredenen: haar- en baardgroei kunnen bij gebruik van adembescherming aanzienlijke lekkages veroorzaken waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.

Programma

Theoretisch gedeelte van het programma

 • wettelijke aspecten betreffende het dragen van adembescherming
 • anatomie en fysiologie van de ademhaling
 • ademgiffen
 • adembeschermende middelen
 • gebruik van een ademluchttoestel
 • onderdelen van een ademluchttoestel
 • regeling van de ademhaling bij het gebruik van adembescherming
 • het voortbewegen met een ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor de ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe hierop reageren
 • persoonlijke ontsmetting

Praktisch gedeelte van het programma

 • gereedmaken ademluchttoestel
 • op- en afzetprocedure ademluchttoestellen
 • lopen met adembescherming (verscheidene parcours)
 • wisselen van ademluchtfles
 • onderhoud van masker, toestel en ademluchtfles

Praktisch

Datum                         

We spreken een datum met je af. De opleiding duurt een volledige dag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

We organiseren deze opleiding vanaf 4 deelnemers. Er kunnen maximum 8 deelnemers tegelijk de opleiding volgen.

Meer info?