Federaal geschiktheidsattest

Kandidaat-brandweerlieden moeten allemaal dezelfde geschiktheidsproeven afleggen vooraleer ze kunnen worden aangeworven. Bedoeling is dat je de drie testen (competentietest, handvaardigheidstest en fysieke proeven) in dezelfde school aflegt.

De invoering van de federale geschiktheidstest kadert in de hervorming van de brandweer en het nieuwe administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. In het verleden verschilden de toegangsproeven van korps tot korps. Nu is er eenvormigheid. Vrijwilligers moeten hetzelfde kunnen als beroepsbrandweerlieden.

Opgelet, het behalen van het federaal geschiktheidsattest biedt geen garantie op een aanstelling als brandweerman/vrouw. Het is alleen een vereiste om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsproeven die hulpverleningszones in functie van hun vacatures organiseren.

Ben je al brandweerman (beroeps of vrijwilliger) en wil je ergens anders aan de slag gaan? Dan moet je alle proeven voor het federaal geschiktheidsattest niet meer afleggen. Je moet alleen voor de job van officier de kennistest (niveau officier) nog afleggen.

Waarvoor heb je het attest nodig?

Met het federaal geschiktheidsattest op zak kun je deelnemen aan de aanwervingsproeven die hulpverleningszones (in functie van hun vacatures) organiseren. Het is de eerste selectiestap om bij de brandweer te solliciteren. In heel het land zijn de selectieproeven hetzelfde. Het maakt ook geen verschil uit of je wil instromen als vrijwilliger of als beroepsbrandweerman.

Bekwaamheidsproef bestaat uit drie delen

De geschiktheidsproeven bestaan uit drie delen: de competentietest, de operationele handvaardigheidstest en de fysieke proeven. Je moet eerst slagen voor de competentietest vooraleer je met de handvaardigheidstest kunt beginnen. Pas als je ook voor die tweede test slaagt, kun je deelnemen aan de fysieke proeven.

De competentietest peilt door middel van meerkeuzevragen naar algemene kennis op het niveau van het 6de jaar beroepssecundair onderwijs.

De handvaardigheidstest gaat aan de hand van een aantal praktische opdrachten de technische vakkennis en vaardigheden van de kandidaat na.

De lichamelijke geschiktheidsproeven bestaan uit fysieke testen (optrekken, gehurkt lopen, slang slepen, trappenloop, …), de laddertest en de uithoudingstest.

Het attest is levenslang geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die slechts twee jaar geldig zijn.

Meer informatie

Meer informatie vind je op www.brandweer.be.

Deelnemingsvoorwaarden

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese economische ruimte of van Zwitserland
 • je kunt op de dag van de testen de volgende documenten voorleggen:
  • kopie identiteitskaart (zowel voor- als achterzijde)
  • recent uittreksel uit het strafregister model 1 (maximum 3 maanden oud op datum van afleggen test!)
  • recent medisch attest (maximum 3 maanden oud op datum van afleggen test!) waarin staat dat je lichamelijk geschikt bent om aan de fysieke proef deel te nemen
  • kopie van je rijbewijs (zowel voor- als achterzijde) - opgelet: een voorlopig rijbewijs telt niet

Opgepast, als een van de documenten ontbreekt of niet in orde is, kun je niet deelnemen aan de testen. 

Data

2022

 • 22 februari 2022, inschrijven van 22 januari 2022 tot 14 februari 2022
 • 22 maart 2022 , inschrijven van 22 februari 2022 tot  14 maart 2022
 • 19 april 2022, inschrijven van 19 maart 2022 tot 11 april 2022
 • 24 mei 2022, inschrijven van 24 april 2022 tot 16 mei 2022
 • 28 juni 2022, inschrijven van 28 mei 2022 tot 20 juni 2022
 • 27 september 2022, inschrijven van 27 augustus 2022 tot 19 september 2022
 • 25 oktober 2022, inschrijven van 25 september 2022 tot 18 oktober 2022
 • 29 november 2022, inschrijven van 29 oktober 2022 tot 22 november 2022
 • 20 december 2022, inschrijven van 20 november 2022 tot 13 december 2022

2023

 • 24 januari 2023, inschrijven 24 december 2022 tot 16 januari 2023
 • 28 februari 2023, inschrijven 28 januari 2023 tot 20 februari 2023
 • 28 maart 2023, inschrijven van 28 februari 2023 tot 20 maart 2023
 • 25 april 2023, inschrijven van25 maart 2023 tot 17 april 2023
 • 30 mei 2023, inschrijven van 30 april 2023 tot 22 mei 2023
 • 27 juni 2023, inschrijven van 27 mei 2023 tot 19 juni 2023
 • 26 september 2023, inschrijven van 26 augustus 2023 tot 18 september 2023
 • 24 oktober 2023, inschrijven van 24 september 2023 tot 16 oktober 2023
 • 28 november 2023, inschrijven van 28 oktober 2023 tot 20 november 2023
 • 19 december 2023 , inschrijven van 19 november 2023 tot 11 december 2023

Data middenkader en hoger kader

12 maart 2022

 • 09u tot 12u: hoger kader
 • 13u tot 16u: middenkader
 • Inschrijven kan van 4/2/2022 tot 6/3/2022 via brandweer.be

15 oktober 2022

 • 9u tot 12u  hoger kader
 • 13u tot 16u middenkader
 • Inschrijven kan van 12/9/2022 tot 9/10/2022 via brandweer.be