Federaal geschiktheidsattest

Kandidaat-brandweerlieden moeten allemaal dezelfde geschiktheidsproeven afleggen vooraleer ze kunnen worden aangeworven. Bedoeling is dat je de drie testen (competentietest, handvaardigheidstest en fysieke proeven) in dezelfde school aflegt.

De invoering van de federale geschiktheidstest kadert in de hervorming van de brandweer en het nieuwe administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. In het verleden verschilden de toegangsproeven van korps tot korps. Nu is er eenvormigheid. Vrijwilligers moeten hetzelfde kunnen als beroepsbrandweerlieden.

Opgelet, het behalen van het federaal geschiktheidsattest biedt geen garantie op een aanstelling als brandweerman/vrouw. Het is alleen een vereiste om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsproeven die hulpverleningszones in functie van hun vacatures organiseren.

Ben je al brandweerman (beroeps of vrijwilliger) en wil je ergens anders aan de slag gaan? Dan moet je alle proeven voor het federaal geschiktheidsattest niet meer afleggen. Je moet alleen voor de job van officier de kennistest (niveau officier) nog afleggen.

Waarvoor heb je het attest nodig?

Met het federaal geschiktheidsattest op zak kun je deelnemen aan de aanwervingsproeven die hulpverleningszones (in functie van hun vacatures) organiseren. Het is de eerste selectiestap om bij de brandweer te solliciteren. In heel het land zijn de selectieproeven hetzelfde. Het maakt ook geen verschil uit of je wil instromen als vrijwilliger of als beroepsbrandweerman.

Bekwaamheidsproef bestaat uit drie delen

De geschiktheidsproeven bestaan uit drie delen: de competentietest, de operationele handvaardigheidstest en de fysieke proeven. Je moet eerst slagen voor de competentietest vooraleer je met de handvaardigheidstest kunt beginnen. Pas als je ook voor die tweede test slaagt, kun je deelnemen aan de fysieke proeven.

De competentietest peilt door middel van meerkeuzevragen naar algemene kennis op het niveau van het 6de jaar beroepssecundair onderwijs.

De handvaardigheidstest gaat aan de hand van een aantal praktische opdrachten de technische vakkennis en vaardigheden van de kandidaat na.

De lichamelijke geschiktheidsproeven bestaan uit fysieke testen (optrekken, gehurkt lopen, slang slepen, trappenloop, …), de laddertest en de uithoudingstest.

Het attest is levenslang geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die slechts twee jaar geldig zijn.

Meer informatie

Meer informatie vind je op www.brandweer.be.

Deelnemingsvoorwaarden

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese economische ruimte of van Zwitserland
 • je kunt op de dag van de testen de volgende documenten voorleggen:
  • kopie identiteitskaart (zowel voor- als achterzijde)
  • recent uittreksel uit het strafregister model 1 (maximum 3 maanden oud op datum van afleggen test!)
  • recent medisch attest (maximum 3 maanden oud op datum van afleggen test!) waarin staat dat je lichamelijk geschikt bent om aan de fysieke proef deel te nemen
  • kopie van je rijbewijs (zowel voor- als achterzijde) - opgelet: een voorlopig rijbewijs telt niet

Opgepast, als een van de documenten ontbreekt of niet in orde is, kun je niet deelnemen aan de testen. 

Data

Basiskader

 • 27 februari 2024
 • 23 april 2024
 • 28 mei 2024
 • 22 juni 2024
 • 24 september 2024
 • 19 oktober 2024
 • 26 november 2024

Middenkader en hoger kader

 • 16 maart 2024
 • 12 oktober 2024