Medewerker Groen- en tuinaanleg 2de graad

In de opleiding Medewerker Groen- en tuinaanleg duaal leer je de werkzaamheden inzake aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes uit te voeren teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.

Kwalificatie

Na het eerste leerjaar van de tweede graad duaal stroom je automatisch door naar het tweede leerjaar van je graadsopleiding. Je behaalt:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

Na je 2e graads- traject (=na 4 duaal) kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een getuigschrift van de tweede graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming)
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is enkel het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere gehelen. Deze deelkwalificaties hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.
 • een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

Enkel als je je opleiding hebt beëindigd krijg je je studiebewijs. Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni).
In duale opleidingen kan dit ook tijdens het schooljaar. De klassenraad beslist wanneer je welk studiebewijs behaalt.

Studiegebied

Land- en tuinbouw

Graad

Tweede graad BSO: eerste en tweede leerjaar

Toelatingsvoorwaarden

Je mag pas starten met de opleiding als je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent:

 • 16 jaar zijn of 
 • 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. (voor enkele opleidingen zijn er strengere leeftijdsvoorwaarden vb. al 16 jaar zijn)

Je kan tot en met de eerste lesdag van november starten in het eerste leerjaar van je tweede graadsopleiding. Als je later (bv. bij de start van het 2e leerjaar van de tweejarige opleiding) wil instappen, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding: je stroomt automatisch door van het eerste naar het tweede leerjaar van de tweede graad.

Voorts gelden dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor 3 BSO niet-duaal:

 • Geslaagd zijn in 2A of 2B (= A- of B-attest behaald).
 • Kom je uit het  BUSO (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing wordt je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een OKAN-klas, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.

Voor sommige opleidingen gelden ook bijkomende toelatingsvoorwaarden (vb. medisch geschikt zijn voor het beroep). Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Duur

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren. Alle leerlingen stromen automatisch door van 3 BSO duaal naar 4 BSO duaal.