Veelgestelde vragen

Wat is het federaal geschiktheidsattest?

Vooraleer je kunt solliciteren bij de brandweer - als vrijwilliger of beroeps - moet je eerst een federaal geschiktheidsattest behalen. Je moet hiervoor de geschiktheidstesten van de brandweer afleggen. Deze vinden plaats in verschillende brandweerscholen in de loop van het jaar. De selecties zijn over heel het land hetzelfde en het attest is overal geldig.

Met dit attest op zak kun je solliciteren bij de brandweer. Een brandweerpost of -zone kan nog altijd bijkomende proeven afnemen. Het attest is levenslang geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die slechts twee jaar geldig zijn. FOD Binnenlandse Zaken maakte dit duidelijke filmpje waarin ze je stap voor stap uitleggen wat het federaal geschiktsattest precies inhoudt.

Hoe schrijf ik me bij Campus Vesta in voor de proeven?  

Je kunt je niet rechtstreeks bij ons opgeven om deel te nemen aan de proeven. Ga eerst naar www.ikwordbrandweer.be en filter op de provincie Antwerpen. Zo kom je uit op de data die nog beschikbaar zijn en kun je je meteen online registreren.

Moet ik de drie proeven in dezelfde brandweerschool afleggen?

Ja, je moet de drie testen om het federaal geschiktheidsattest te behalen in dezelfde brandweerschool afleggen. Meestal kun je de drie proefonderdelen op dezelfde dag afleggen. Je kiest zelf in welke brandweerschool je de testen aflegt, dat staat volledig los van de locatie van de brandweerpost waar je naderhand wenst te solliciteren.

Hoe bereid ik me voor op de geschiktheidsproeven?

Google naar de inhoud van de geschiktheidsproeven, kijk eens naar filmpjes die brandweerkorpsen op Youtube posten, zorg dat je een babbel kunt doen met een brandweerprofessional, ga naar een opendag bij een brandweerpost,... Baseer je op feiten en gesprekken met professionals die vanuit hun terreinervaring relevante informatie kunnen geven. Ga niet voort op indianenverhalen. De brandweer is een wereld vol gepassioneerde hulpverleners die graag over hun vakdomein vertellen, er woont altijd wel een inspirerende brandweerman/vrouw bij jou in de buurt!

Voor de kennistest kun je gerust zelf research doen. Zo kun je bijvoorbeeld online op zoek gaan naar info over de eindtermen en doelstellingen van het 6de jaar secundair BSO. Daarnaast kun je ook in de omzendbrief geschiktheidsproeven heel wat nuttige informatie vinden.

Brandweermannen moeten handig zijn en probleemoplossend kunnen denken. Hoe bereid je je dan voor op de praktische proef? Wel, je erop voorbereiden is moeilijk, want de opdrachten zijn heel divers. Handigheid kun je op heel wat manieren testen. Denk aan basis elektriciteit (lamp aan kabel hangen bijv.), basis schrijnwerk (iets in verstek kunnen zagen bijv.), een boormachine kunnen hanteren, begrijpen hoe je een fietsband herstelt,…

Zo’n praktische proef kan vanalles zijn. Weet wel dat het brandweerprofessionals zijn die de proeven afnemen. Ze proberen met een simpele opdracht te zien hoe je reageert (attitude), hoe je het aanpakt (praktisch probleem oplossen) en hoe handig je bent. De manier waarop je iets aanpakt, is even belangrijk als het resultaat.

Fysiek moet je in vorm zijn. Logisch ook, want je gaat als brandweerprofessional met zware ademlucht en in een brandwerend uniform werken. Dit wil niet zeggen dat je eerst een marathon moet kunnen lopen. De inhoud van de proeven vind je in het KB van 7 december 2015 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Goed om weten: je kunt de geschiktheidsproeven meerdere keren afleggen. Geraak je door een van de proeven niet door, dan moet je de moed niet opgeven. Je kunt je altijd opnieuw inschrijven voor de geschiktheidsproeven.  

Waar en wanneer vindt de opleiding plaats?

Voor de opleiding brandweerman kun je doorgaans kiezen uit verschillende opleidingscentra (op Campus Vesta en ook bij bepaalde brandweerposten).

Je kunt de opleiding brandweerman volgen tijdens de week of in het weekend. Het spreekt voor zich dat als je ergens wordt aangenomen bij een brandweerpost als vrijwilliger, ze niet van je verwachten dat je je ook altijd in de week kunt vrijmaken voor een opleiding. Word je aangenomen als beroeps, dan heb je een nieuwe fulltime job en kom je de opleiding hoogstwaarschijnlijk tijdens de week volgen.

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding wordt gegeven door brandweerprofessionals met terreinervaring. Je gaat veel theorie achter de kiezen moeten steken, daar kun je niet onderuit, maar de theorie wordt ook vrij snel omgezet in praktijktrainingen. De theorie die je studeert, komt je in je verdere carrière als brandweerman absoluut nog geregeld van pas. 

Als brandweerman houd je trouwens tijdens je carrière nooit op met (bij)leren. Materialen, architectuur, industriële productieprocessen, enz. evolueren constant. Je hoort het al: het is een intellectueel uitdagende job!

De opleiding bestaat onder andere uit:

1/ Bedrijfshulpverlening

Kleine blusmiddelen
Vervolmaking kleine blusmiddelen
Brand - interventieploeg
Basisopleiding "adembescherming voor bedrijfshulpverleners"

2/ Technisch hulpverlener
Sleuteltechnieken bij de technische hulpverlening
Basis technische hulpverlening onder moeilijke omstandigheden
Basis technische hulpverlening
Basisprincipes van de technische hulpverlening

3/ Brandbestrijding
Scenariotraining oefengebouw
Flashover en backdraft
Vuur- en hittegewenning
Opleidingen voor industriële bedrijven
Industriële brandbestrijding

Wat als je al vrijwilliger of beroeps bent?

Ben je al brandweerman (beroeps of vrijwilliger) en wil je ergens anders aan de slag gaan? Of wil je intern bevorderen? Dan moet je alle proeven voor het federaal geschiktheidsattest niet meer afleggen. Je moet alleen voor de job van officier de kennistest (niveau officier) nog afleggen.

Welke documenten heb je nodig?

  • kopie identiteitskaart (zowel voor- als achterzijde)
  • kopie rijbewijs (zowel voor- als achterzijde) - opgelet: een voorlopig rijbewijs telt niet
  • recent uittreksel uit het strafregister model 1 (maximum 3 maanden oud op datum van afleggen test!)
  • recent medisch attest (maximum 3 maanden oud op datum van afleggen test!) waarin staat dat je lichamelijk geschikt bent om aan de fysieke proef deel te nemen.
  • Opgepast: Als een van deze documenten ontbreekt of niet in orde is, dan kun je niet deelnemen aan de testen.

Moet het een gunstig uittreksel uit het strafregister model 1 zijn?

De wet spreekt over "een uittreksel uit het strafregister". Dit wil dus zeggen dat, indien er bij jou een veroordeling op zou staan, je toch mag deelnemen aan de selectieproeven indien je een gedrag vertoont dat in overeenstemming is met het beroep. Dit systeem is er gekomen om toekomstige werkgevers zelf te laten beslissen of eventuele veroordelingen van een persoon zwaar genoeg zijn om hem te weerhouden voor de selectie.

Ik heb slechte ogen of astma, kan ik bij de brandweer?

Voor deelname aan de proeven om het federaal geschiktheidsattest te behalen, worden er geen beperkingen of aandoeningen vastgelegd die kandidaten uitsluiten. Weet wel dat zodra je solliciteert bij een brandweerpost je meestal nog een inspanningstest moet doen in een sportmedisch centrum en de arbeidsgeneesheer je nog grondig zal checken. Heb je je gezondheid door medicatie goed onder controle, dan ga je die inspanningstest vermoedelijk goed doen.

Voor je ogen kun je je baseren op de criteria van rijgeschiktheid. Vaak worden dergelijke criteria gepubliceerd bij de vacature. Toch geldt altijd dat zodra je solliciteert bij de brandweer en je het federaal geschiktheidsattest dus op zak hebt, de arbeidsgeneesheer bij de brandweerpost zelf beslist of je fysiek geschikt bent voor de job. Het federaal geschiktheidsattest is de eerste stap om te mogen solliciteren bij de brandweer, nadien volgt er een sollicitatieprocedure bij een brandweerpost.