Vuur- en hittegewenning

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare of bedrijfsbrandweerdienst.
 • Je bent op de dag van de aanvang van de cursus minimaal 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid.
 • Je hebt een gladgeschoren gelaat of beperkte baardgroei. Haar- en baardgroei kunnen bij gebruik van adembescherming aanzienlijke lekkages veroorzaken waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.
 • Je beschikt over een attest 'brandweerman' en 'persoonlijke bescherming' overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten.

Om een maximaal rendement na te streven en om de veiligheid permanent te garanderen, gaan we ervan uit dat de deelnemers al over een bepaalde voorkennis beschikken.

Leerdoelstellingen

Je komt onder gecontroleerde omstandigheden in contact met vuur, rook en warmte zodat je na deze opleiding weet hoe je moet reageren in geval van een binnenbrand. Veiligheid vormt een permanent aandachtspunt.

Programma

Theorie 1 uur

 • brandgedrag en gevaren van brand
 • brandgedrag met alle bijkomende fenomenen, zoals rookontwikkeling, stoomvorming, temperatuuropbouw, …

Praktijk 5 uur

 • individuele hittegewenning in een warme kamer
 • blindlopen in een warme kamer - zoekactie
 • energie- en rookopbouw in een garage
 • langdurige hittegewenning
 • opsporen van een brandhaard met gebruik van een hogedrukslang
 • invloed van stoom op blusverrichting in een gebouw
 • redden van slachtoffer en lokaliseren en blussen van brand
 • verschillende realistische scenario’s van binnenbranden met stijgende moeilijkheidsgraad

Datum

doorlopend, twee dagdelen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken)

Meer info?