Departement ICT

Dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO)

De dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO) werkt binnen het team ICT Architectuur (TIA) de ICT architectuur uit in lijn met de visie en strategie van het departement. Het team Stakeholdersmanagement (TSM) maakt de brug tussen het departement en de stakeholders via de ondersteuning voor communicatie, service management en accountmanagement. Binnen het team Management Ondersteuning (TMO) zorgen ze voor de administratieve ondersteuning van het departement.

Dienst ICT Projecten & Oplossingen (DIPO)

De dienst ICT Projecten & Oplossingen (DIPO) is via het team Strategische Platformen (TSP) verantwoordelijk voor CRM, Sharepoint, Sindala (Workflow- en Documentmanagement) en GIS. Binnen het team Geïntegreerde Oplossingen (TGO) zorgt de dienst voor integraties en portaalfunctionaliteiten. Releases van de strategische platformen worden gecontroleerd op kwaliteit met de gestructureerde testondersteuning van het team Testing (TST). Om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering van projecten zijn er projectleiders en functioneel/business analisten ter beschikking vanuit het team Projectmanagement (TPM).

Dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS)

De dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS) zorgt enerzijds binnen het team ICT Infrastructuur (TIN) voor het opzetten en beheren van een performante organisatiebrede ICT infrastructuur en anderzijds binnen het team ICT Operations (TIO) voor de ondersteuning van de organisatiebrede ICT infrastructuur en toepassingen en voor het beheer van de individuele werkplek van onze eindgebruikers.

Samen met het GIS-team kunnen lokale besturen aan de slag om hun gemeenten efficiënter en klantvriendelijker te organiseren. En dat met de hulp van digitale kaarten en leerrijke netwerkmomenten.