Gouverneur, Parket en Politie organiseren infosessie rond drugsproductie en het drugsmeldpunt www.drugsplantageontdekt.be.

publish date
29.04.2024

De gouverneur van Antwerpen, het parket van Antwerpen en politiediensten organiseerden woensdag in samenwerking met ARIEC (Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum) en het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) een infosessie rond het provinciaal anoniem meldpunt voor drugs www.drugsplantageontdekt.be, dat intussen de kaap van de 1000 meldingen heeft bereikt. Verschillende belangrijke partners verzamelden in het provinciehuis in Antwerpen voor een uitgebreide infosessie rond het drugsmeldpunt, zodat ook zij zich bewust kunnen worden van de gevaren van illegale drugsproductie en verdachte situaties in hun omgeving leren herkennen. We rekenen op deze partners om de boodschap door te geven en de inwoners van de provincie Antwerpen te sensibiliseren.

Sinds de lancering van het meldpunt in december 2021 kwamen er in totaal al meer dan 1000 meldingen binnen. 35 van deze tips leidde tot een positief resultaat, namelijk de ontdekking van een illegale drugsproductiesite. Toch blijft er altijd een dark number aan illegale drugsplantages bestaan, die ernstige gevolgen kunnen meebrengen voor burger en omgeving. Diezelfde burgers inzetten in de gezamenlijke strijd tegen drugscriminaliteit blijft dan ook de boodschap. "It takes a network to defeat a network", luidt het bij Procureur des Konings van parket Antwerpen. "Veiligheid is een kwestie die iedereen aanbelangt, en dus moeten we ook samenwerken om samenlevingsproblemen op te lossen." Het meldpunt is het perfecte voorbeeld van zo'n samenwerkingstool. Dankzij de alerte burgers die de afgelopen 2,5 jaar melding verdachte situaties meldden, konden er al 35 illegale productiesites ontmanteld worden. "Een mooi resultaat, en ook de andere meldingen worden onderzocht en kunnen onderzoeken vooruit helpen."

Het aantal bezoekers (meer dan 62.000) en het aantal meldingen (meer dan 1000) op het meldpunt blijven aanzienlijk stijgen. Toch blijft het doel om het anonieme meldpunt voor verdachte situaties levendig te houden en de website nog bekender te maken bij de inwoners van de provincie. De extra ogen van alerte burgers zijn noodzakelijk om het aantal illegale productiesites dat nog onder de radar blijft te verminderen. Tijdens de infosessie rond het meldpunt die woensdagnamiddag plaatsvond in het Provinciehuis in Antwerpen, kwamen onder andere lokale bestuursleden, communicatieverantwoordelijken van steden, gemeenten en politiezones samen. Zij kunnen deze belangrijke informatie doorgeven aan de burger en door te informeren en te sensibiliseren hun steentje bijdragen.

Ondermijnende criminaliteit verzwakt, misbruikt en ontwricht de maatschappij. Bovendien tast het het vertrouwen van de burger in bestuurlijke overheden en politie aan. Het ARIEC (Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum) van de Federale Politie informeert en ondersteunt daarom lokale besturen in hun aanpak tegen georganiseerde (drugs)criminaliteit. Ook verhuurders van woningen of bedrijfspanden moeten alert zijn, want drugscriminelen gaan op zoek naar panden om te huren en hier hun illegale drugsproductiesite in uit te bouwen. Clara Vanquekelberghe, criminoloog-coördinator bij ARIEC, lichtte woensdagnamiddag de werking van hun dienst en de brochure Veilige Verhuur (ook terug te vinden op het meldpunt) toe. Hoe kunnen verhuurders de signalen van illegale activiteiten (vreemde geuren, hoog energieverbruik, veel verloop,…) tijdig herkennen en welke risico's zijn hieraan verbonden?

Het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) zorgde woensdagnamiddag tot slot voor een primeur in de provincie Antwerpen. Natalie Meert kwam vanuit haar ervaring als forensisch deskundige bij het drugslabo van het NICC de aanwezigen informeren over de productie en de dumping van synthetische drugs en de gevaren daarvan. "Eén van de manieren waarop je een synthetisch drugslabo kan herkennen is door de typische geur die vrijkomt bij de productie". Na de infosessie kreeg het publiek de kans om aan de hand van geurstalen kennis te maken met de typische geuren die gepaard gaan met deze synthetische drugsproductie.

Heb je een vermoeden van een cannabisplantage, drugslabo of dumping van drugsafval? Een verdachte situatie in de provincie Antwerpen melden kan via het meldpunt www.drugsplantageontdekt.be. Met deze website willen het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen de burgers de kans geven om op een veilige en anonieme manier de politie te verwittigen over de aanwezigheid van cannabisplantages, drugslabo’s of de dumping van drugsafval. Zo strijden we samen tegen drugscriminaliteit.

Infosessie drugsproductie en drugsmeldpunt - provincieraadzaal
Infosessie drugsproductie en drugsmeldpunt - Procureur des Konings Franky De Keyzer
Infosessie drugsproductie en drugsmeldpunt - Procureur des Konings Franky De Keyzer
Gouverneur Cathy Berx - geurstalen drugsproductie