Gouverneur verwelkomt deelnemers CPS-studiedag "Drugs en lachgas in het verkeer"

publish date
10.10.2023

 

Op dinsdag 10 oktober organiseert het Centre for Policing and Security vzw (CPS), is samenwerking met VIAS Institute, daarom een studiedag 'drugs en lachgas in het verkeer' in het Antwerpse provinciehuis. Immers, rijden onder invloed van drugs is een ernstig probleem. Terwijl het gebruik van drugs illegaal is, is dit vandaag niet zo voor lachgas. Op volgende vragen wordt er tijdens deze studiedag dan ook een antwoord gezocht: Wat is de prevalentie van drugs in het verkeer? Welke cijfers hebben we ter beschikking? Welke impact heeft dit op de verkeersveiligheid? Welke drugs worden vastgesteld op basis van de geanalyseerde speekseltests? Welke drugssoorten detecteren de speekseltesten niet?

Na de verwelkoming door gouverneur Cathy Berx, die ook voorzitter van het Vlaams Forum voor Verkeersveiligheid is, kwamen  de lokale en federale politie aan het woord. Zij duidden de problematiek vanuit een politioneel perspectief. Het beleid, vaststellingen, problemen en opportuniteiten werden aangekaart.

Wat is het bestraffingsbeleid in deze materie? Wat is de rechtsleer en rechtspraak rond drugs in het verkeer? Deze vragen werden beantwoord door een politierechter.

Tot slot werd specifiek ingezoomd op lachgas in het verkeer, een vrij onderbelichte problematiek op het domein van verkeersveiligheid. Wat is de prevalentie? Wat is het gevaar van het rijden onder invloed van lachgas? Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe kunnen we dit vaststellen?