Nieuwe erkenning PFAS voor PIH

publish date
01.04.2023
???module.newsItem.label.themes???

Sinds april 2023 is het PIH erkend voor de analyse van perfluorverbindingen (PFAS) in grondwater, bodem en waterbodem.
De OVAM verleende de erkenning voor de pakketten B.8 PFAS in bodem of waterbodem en G.2 PFAS in grondwater.