Sabotage PFAS-onderzoek in Kleiputten Terhagen

publish date
19.02.2024
???module.newsItem.label.themes???

Vandaag blijkt dat de peilbuizen die afgelopen vrijdag (16 februari ’24) in het sterk verontreinigde gebied van de Kleiputten Terhagen geplaatst werden, door onbekenden vernield zijn. De peilbuizen zijn nochtans nodig om de aanwezigheid en verspreiding van PFAS in kaart te brengen. Het opsporen van bronnen van PFAS en het tegengaan van verdere verspreiding ervan, is van groot belang voor de volksgezondheid. PFAS breken immers niet vanzelf af in de natuur en komen door verdere verspreiding in drinkwater en voedsel, en dus ook in ons lichaam terecht.

Het sterk verontreinigde gebied Kleiputten Terhagen in Rumst en Boom bevat twee historische storten, namelijk een Eternit-stort met asbest, nu eigendom van De Vlaamse Waterweg, en een voormalig huisvuilstort, nu eigendom van de provincie Antwerpen. De sanering van het gebied dringt zich al jaren op en wordt versterkt door de vaststelling van PFAS in het huisvuilstort einde vorig jaar.

Vorige week informeerden we de buurt over het geplande onderzoek naar de verspreiding van die PFAS. Onderzoekers plaatsten afgelopen vrijdag extra peilbuizen rondom de stortplaats en op locaties die de erkende bodemsaneringsdeskundige aanduidde. Vanmorgen stelden ze vast dat die nieuwe buizen en een buis die al langer aanwezig was, vernield werden. Ze zijn nochtans nodig om grondwaterstalen te nemen, die samen met bodemstalen rondom de peilbuizen in kaart moeten brengen in hoeverre de PFAS zich in de grond en in het grondwater heeft verspreid. Het is immers van groot belang voor mens en milieu dat we de aanwezigheid en de verspreiding van de PFAS grondig in kaart brengen. We roepen alle burgers op om zich verantwoordelijk te gedragen en dit onderzoek niet tegen te werken.

De provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg leggen over deze feiten klacht neer bij de politie. De bijzondere veldwachters, die de kleiputten als hun broekzak kennen en vaak ter plaatse zijn, zullen de komende periode extra waakzaam zijn. De recente vaststelling van PFAS versterkt de urgentie en de saneringsnoodzaak van het gebied en bevestigt de eerder als beste gekozen saneringstechniek, namelijk via de afdekking van het stort met folie en grond. Surf voor meer informatie naar de projectwebsite Kleiputten Terhagen.