18 december 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Klacht met betrekking tot de provincieraad van 26 september 2019 - "afvoeren" van een toegevoegd agendapunt. Antwoord toezichthoudende overheid. Kennisname. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Mondiaal Beleid. Verankering Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) Samenwerkingsovereenkomst CIFAL. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Vastgoed. Turnhout. Beëindiging erfpacht De Merodelei 124. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen. Opnemen van de functie van penningmeester in “Vereniging Botanische Tuinen en Arboreta vzw”. Goedkeuring.