24 januari 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Wijziging statuten extern verzelfstandigde agentschappen. Toewijzing mandaten in bestuursorganen. Goedkeuring. (pdf)

0/2

Aanduiding van de afgevaardigden in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Rijmenants nv” – Wuustwezel – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - goedkeuring startbeslissing. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Provinciale initiatieven. Raamakkoord tussen de provincie Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Goedkeuring. (pdf)

4/2

Provinciale initiatieven. Raamakkoord over de relaties en de samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale initiatieven. Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen voor het verlenen van een subsidie voor studiebeurzen van en naar China. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. Aanstelling bedrijfsrevisor (activiteitsjaren 2018-2020). Goedkeuring. (pdf)

4/5

Dienstverlenende vereniging Cipal. Uittreding provincie Antwerpen. Waardering scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. Verkoop Technologiehuis Geel aan Cipal dv. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provisiegelden. Intrekking provincieraadsbesluit van 15 februari 2007. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst catering congrescentrum. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciale technische scholen. Bouwen van een oefenserre. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Boom. Provinciale scholen voor tuinbouw en techniek campus Boom. Huur tijdelijke locatie voor lasatelier. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. Segment 5/west. Eerste reeks grondaankopen. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met GroenRand: neemt de provincie een coördinerende én uitvoerende rol op ten aanzien van GroenRand en meer in het bijzonder ten aanzien van de natuurverbinding Antitankgracht?, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). (pdf)
6/2 Interpellatie in verband met dringend nood aan een provinciaal klimaatbeleid: hoe meet de provincie haar beleid met betrekking tot klimaat af?, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). (pdf)

7. BESLOTEN VERGADERING