27 juni 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1 Provincieraad. Ontslag van de heer Wim Verheyden. Opvolging.
0/2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Marijke Dillen. Opvolging.

0/3

Verhoging dotatie VVP 2019. Goedkeuring. (pdf)

0/4

Jaarlijkse rapportering met betrekking tot organisatiebeheersing. Algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Rupelstreek - Sanering en verontdieping deelgebied 2 te Boom en Rumst - overdracht van 2 gunningen van departement logistiek naar departement ruimte, erfgoed en mobiliteit. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek van Sint-Rumoldus. Budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Tweede wijziging meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Budgetwijziging 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/6

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/7

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/8

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2018. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/9

Dienst Erfgoed. Aanpassing ramingen budget 2019. Goedkeuring. (pdf)

1/10

Verhoging werkingssubsidie aan POV vzw. Goedkeuring. (pdf)

1/11

Deelnemingen en aandelen: aanschaffingswaarde bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn – goedkeuring te betalen bedragen. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Instituut voor Tropische Geneeskunde. Aanduiding provinciale vertegenwoordiger Algemene Raad. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Wonen. Sociale Huisvesting. Vraag van Kleine Landeigendom Mechelen tot uittreding provinciebestuur uit de vennootschap. Beslissing. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Vzw 't Kader. Vraag om aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Beslissing. Goedkeuring. (pdf)

2/4

APB WAR. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. Parkreglement Prinsenpark. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Provinciale borgstelling aan Braxgata Invest cvba. Kennisname problematiek. Goedkeuring voorgestelde oplossing. Goedkeuring. (pdf)

3/3

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. (pdf)

3/4

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. (pdf)

3/5

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. (pdf)

3/6

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/7

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. (pdf)

3/8 APB Campus Vesta. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

APB Havencentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. (pdf)

4/2

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2018. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Budget 2019. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Investeringssubsidie Proefstation Sint-Katelijne-Waver. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Resolutie bio-landbouw van 22 september 2016. Opvolging na 24 mei 2018 in het provinciale landbouw- en plattelandsbeleid, het landbouwonderwijs en bij de proefbedrijven. Kennisname. (pdf)

4/6

Jaarrekening 2018. Vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Afgevoerd van de agenda.

Budget 2019. Tweede reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Budget 2019. Tweede reeks wijzigingen. Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vaststelling kader thesauriebeheer. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Koningin Elisabethlei 16. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Antwerpen/Ekeren. Donkse beek (A.3.05). Grondruil na verlegging bedding langs de Jozef Ickxstraat. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Beerse. PRUP Laak Of Bolkse Beek (A.4.20.0). Grondaankoop voor aanleg retentiezone. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Heist-op-den-Berg/Wiekevorst. Goorloop (A.7.12). Aanleg overstromingsgebied. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Woningen Pleinstraat 25 t/m 37. Inrichting elektriciteitscabine. Verkoop gedeelte berging aan Iverlek. Aanpassing vergoeding. Goedkeuring. (pdf)

4/15

Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). Vernieuwing van de sifon onder het kanaal Leuven-Dijle. Eerste grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/16

Vastgoed. Ranst. Grote Merriebeek. Ruiling beddingen. Goedkeuring. (pdf)

4/17

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. Segment 5/west. Laatste grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/18

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 11. Grondaankopen. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met Tomorrowland, ingediend door Louis Schoofs (Groen). (pdf)
6/2 Interpellatie in verband met: 'Zijn we klaar voor een nieuwe droge zomer?', ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). (pdf)
6/3 Interpellatie in verband met: 'Betaalt de luchthaven van Deurne haar provinciale taksen?', ingediend door Diederik Vandendriessche en Ilse Van Dienderen (Groen). (pdf)
6/4 Interpellatie in verband met: 'Goed voor het klimaat: stop de betonnering van onze open ruimte', ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). (pdf)

7. BESLOTEN VERGADERING