6 december 2019

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Meerjarenplan 2020-2025. Advies van het Rekenhof. Kennisname. (pdf)

0/2

Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

APB Inovant. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

1/2

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

1/3

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw. Jaarverslag en -rekening 2018. Kennisname. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

2/2

APB Kamp C. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

2/3

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

2/4

APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

2/5

APB Warande. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Provinciale initiatieven. Gielsbos vzw. Jaarverslag 2018. Kennisname. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

3/2

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

3/3

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

3/4

EVAp Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

3/5

EVAp Arboretum Kalmthout vzw. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

3/6

Toegestane subsidies. Subsidie aan Kempens Landschap vzw. Financieel en werkingsverslag 2018. Kennisname. (pdf)

3/7

Meerjarenplan 2020 - 2025. Subsidie aan vzw De Lilse Bergen (N). Kennisname. (pdf)

3/8

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

3/9

APB Campus Vesta. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

APB Havencentrum. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

4/2

ERSV provincie Antwerpen. Jaarrekening 2018. Kennisname. (pdf)

4/3

APB Hooibeekhoeve. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

4/4

EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Algemene provinciebelasting. Reglement 2020. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2020. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Goedkeuring door Vlaanderen van de jaarrekeningen 2018. Kennisname. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

7. BESLOTEN VERGADERING