1 december 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 (budgetjaar 2018). Advies van het Rekenhof. Kennisname. (pdf)

0/2

Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 (budgetjaar 2018). Goedkeuring.

1. Cultuur

 

1/1

APB Warande. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Vredescentrum vzw: Jaarverslag en jaarrekening 2016. Kennisname. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

APB Havencentrum. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Budget 2018. Rekeningcombinatie 2017/64900000/21/0500 - Subsidie aan de POM (N). Jaarverslag 2016. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Budget 2018. Rekeningcombinatie 2017/64900000/21/0590 - Subsidie aan vzw ERSV provincie Antwerpen (N). Jaarverslag 2016. Kennisname. (pdf)

3/4

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

3/5

APB Hooibeekhoeve. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

3/6

APB Kamp C. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Budget 2018. Advies van het Rekenhof. Kennisname. (pdf)

4/2

Budget 2018. Beleidsnota en financiële nota. Goedkeuring.  

4/3

Algemene provinciebelasting. Reglement 2018. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2018. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2018. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

5/1

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

5/2

APB Inovant. Identificatienummer 40100600. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

5/3

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw. Jaarverslag en -rekening 2016. Kennisname. (pdf)

5/4

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Identificatienummer 40100500. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

7/2

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

7/3

Evap Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

7/4

Evap Arboretum Kalmthout vzw. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

7/5

Toegestane subsidies. Subsidie aan Kempens Landschap vzw. Financieel en werkingsverslag 2016. Kennisname. (pdf)

7/6

APB Toerisme provincie Antwerpen. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

APB Campus Vesta. Identificatienummer 40200100. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Provinciale initiatieven. Gielsbos vzw - Jaarverslag 2016. Kennisname. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING