Raadsverslag opvragen

Je kunt het raadsverslag schriftelijk opvragen via een e-mail aan de griffie van de provincie Antwerpen: griffie@provincieantwerpen.be.

Wanneer er in het document persoongegevens staan, vragen we steeds eerst toestemming aan de betrokken partijen. Bij een negatief antwoord anonimiseren we de persoonsgegevens.