1 juli 2022

41.458 (pdf)

CONSULATEN : Republiek Oeganda.

24

41.459 (pdf)

FINANCIËN :  Verslag van het Rekenhof betreffende de controle van provinciale Jaarrekening boekjaar 2021.

25

41.460 (pdf)

LEEFMILIEU : Besluit van de provincieraad van 28 april 2022 betreffende de opheffing van het provinciaal reglement niet-gerangschikte waterlopen (1955).

30

41.461 (pdf)

VRIJE TIJD EN RECREATIE  : Besluit van de provincieraad van 28 april betreffende de aanpassing van het provinciale reglement van Provinciaal Domein Broek De Naeyer.

121

41.462 (pdf)

VRIJE TIJD EN RECREATIE  : Besluit van de provincieraad van 19 mei 2022 betreffende de aanpassing van het provinciale reglement van Provinciaal Domein Neteland.

128

41.463 (pdf)

RUIMTE : Besluit van de provincieraad van 23 juni 2022 betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier.

137

41.464 (pdf)

ECONOMIE : Besluit van de provincieraad van 23 juni 2022 betreffende het subsidiereglement voor de Veerkrachtige Dorpen.

142

41.465 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 28 april 2022.

148

41.466 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 19 mei 2022.

149

41.467 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 23 juni 2022.

150

41.468 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 april 2022.

151

41.469 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 19 mei 2022.

153

41.470 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 23 juni 2022.

154

41.471 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en andere reglementen.

158