10 december 2020

Bestuursmemoriaal nr. 3

41.373 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 4 december 2020 betreffende de algemene provinciebelasting. Reglement 2021.

85

41.374 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 4 december 2020 betreffende de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2021.

89

41.375 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 4 december 2020 betreffende de provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2021;

90