11 december 2019

Bestuursmemoriaal nr. 3

 

41.313 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 6 december 2019 betreffende de algemene provinciebelasting. Reglement 2020.

61

41.314 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 6 december 2019 betreffende de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2020.

64

41.315 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 6 december 2019 betreffende de provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020.

65