12 juni 2017

Bestuursmemoriaal nr. 2

 

41.191 (pdf)

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK, VIIe KAMER,

Arrest nr. 237.590 van 9 maart 2017 in de zaak A.218.978/VII-39.645.

260

41.192 (pdf)

MEERJARENPLAN 2014-2019 (BUDGETJAAR 2017). Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen.

267

41.193 (pdf)

BUDGET 2017. Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen.

318

41.194 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID. Provincieraadsbesluit van 23 maart 2017 in verband met de goedkeuring van het reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg.

383

41.195 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID. Provincieraadsbesluit van 27 april 2017 in verband met de goedkeuring van het reglement Klimaatsubsidies provincie Antwerpen.

389

41.196 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 23 maart 2017.

395

41.197 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 27 april 2017.

396

41.198 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 24 mei 2017.

397

41.199 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 23 maart 2017.

399

41.200 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 27 april 2017.

402

41.201 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 mei 2017.

405

41.202 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen.

407

41.203 (pdf)

INTERCOMMUNALES. Bijzonder waterverkoopreglement (BWVR) van Pidpa.

408