12 september 2018

Bestuursmemoriaal nr. 2

41.259 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Paraguay.

84

41.260 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Polen.

85

41.261 (pdf)

RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN INTERCOMMUNALES: Provincieraadsbesluit van 26 april 2018 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de Erfgoedprijs.

86

41.262 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 26 april 2018.

88

41.263 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 24 mei 2018.

89

41.264 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 28 juni 2018.

91

41.265 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 26 april 2018.

92

41.266 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 mei 2018.

94

41.267 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 juni 2018.

96

41.268 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen.

100