18 oktober 2017

Bestuursmemoriaal nr. 3

 

41.204 (pdf)

CONSULATEN: Mongolië.

428

41.205 (pdf)

CONSULATEN: Spanje.

429

41.206 (pdf)

MINISTERIËLE OMZENDBRIEVEN. Overzicht van de omzendbrieven van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

430

41.207 (pdf)

MEERJARENPLAN 2014-2019 (BUDGETJAAR 2017). Evenwicht na de derde reeks wijzigingen.

431

41.208 (pdf)

BUDGET 2017. Evenwicht na de derde reeks wijzigingen.

482

41.209 (pdf)

ZORGINNOVATIE. Provincieraadsbesluit van 22 juni 2017 in verband met de goedkeuring van het reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en ‑arbeidsmarkt.

566

41.210 (pdf)

PROVINCIAAL VEILIGHEIDSINSTITUUT. Provincieraadsbesluit van 28 september 2017 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de opleidingen Preventieadviseur Niveau 2 en Niveau 3 en TMB (tijdelijke of mobiele bouwplaats).

573

41.211 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 22 juni 2017.

590

41.212 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 28 september 2017.

592

41.213 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 22 juni 2017.

594

41.214 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 september 2017.

600

41.215 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen.

604