2 april 2021

Bestuursmemoriaal nr. 1

41.406 (pdf)

CONSULATEN : Republiek Filipijnen

1

41.407 (pdf)

CONSULATEN : Koninkrijk Marokko

2

41.408 (pdf)

WATERBELEID : Besluit van de deputatie van 22 oktober 2020  betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

3

41.409 (pdf)

WATERBELEID : Besluit van de deputatie van 23 december 2020  betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

6

41.410 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 28 januari 2021

9

41.411 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 25 februari 2021

10

41.412 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 25 maart 2021

11

41.413 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 januari 2021

13

41.414 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 25 februari 2021

15

41.415 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 25 maart 2021

16

41.416 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en andere reglementen.

17