20 december 2018

Bestuursmemoriaal nr. 4

41.272 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Bulgarije.

113

41.273 (pdf)

CONSULATEN: Jamaica.

114

41.274 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Roemenië.

115

41.275 (pdf)

PROVINCIALE GROENDOMEINEN REGIO KEMPEN:

Provincieraadsbesluit van 27 september 2018 in verband met de goedkeuring van het parkreglement De Averegten.

116

41.276 (pdf)

PERSONEEL, ORGANISATIEONTWIKKELING EN VEILIGHEID:

Provincieraadsbesluit van 27 september 2018 in verband met de goedkeuring van de invoering van een reglement voor het gebruik van interimarbeid.

124

41.277 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID: Provincieraadsbesluit van 25 oktober 2018 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad.

126

41.278 (pdf)

PROVINCIAAL VEILIGHEIDSINSTITUUT: Provincieraadsbesluit van 25 oktober 2018 in verband met de goedkeuring van de aanpassing van het cursisten- en examenreglement inclusief samenstelling van het beroepsorgaan voor de behandeling van beroepen voor specifieke veiligheidsopleidingen van het Provinciaal Veiligheidsinstituut.

145

41.279 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 27 september 2018.

161

41.280 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2018.

164

41.281 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 28 november 2018.

166

41.282 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 27 september 2018.

167

41.283 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 25 oktober 2018.

172

41.284 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 23 november 2018.

174

41.285 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 november 2018.

176

41.286 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 3 december 2018.

179

41.287 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen.

180

Kwaliteitslabels