20 maart 2019

Bestuursmemoriaal nr. 1

41.288 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Kazakhstan.

1

41.289 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Montenegro.

2

41.290 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Rwanda.

3

41.291 (pdf)

CONSULATEN: Republiek ten Oosten van Uruguay.

4

41.292 (pdf)

ADMINISTRATIEF TOEZICHT. VERKIEZINGEN VAN 26 MEI 2019.

Besluit van de gouverneur van 18 maart 2019.

5

41.293 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID: Provincieraadsbesluit van 20 december 2018 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad.

6

41.294 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID: Provincieraadsbesluit van 28 februari 2019 in verband met de goedkeuring van de aanpassing van het inzagereglement voor de burger.

26

41.295 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 20 december 2018.

28

41.296 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 24 januari 2019.

29

41.297 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 28 februari 2019.

30

41.298 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 20 december 2018.

31

41.299 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 januari 2019.

32

41.300 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 februari 2019.

33

41.301 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen.

37