21 december 2021

41.434 (pdf)

Besluit van de gouverneur betreffende invoering van permanent verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen.

130

41.435 (pdf)

CONSULATEN: Republiek van Colombia

134

41.436 (pdf)

CONSULATEN: Republiek van de Malediven

135

41.437 (pdf)

CONSULATEN: Republiek van Hongarije

136

41.438 (pdf)

PLATTELANDSBELEID: Provincieraadsbesluit van 25 november 2021 betreffende de reglementssubsidie voor dorpspunten­realisaties.

137

41.439 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 23 september 2021

144

41.440 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 28 oktober 2021

146

41.441 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 25 november 2021

147

41.442 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 23 september 2021

149

41.443 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 oktober 2021

152

41.444 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 25 november 2021

155

41.445 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 3 december 2021

158

41.446 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 15 december 2021

160

41.447 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en andere reglementen.

161