22 december 2020

Bestuursmemoriaal nr 4

41.376 (pdf)

INTERNE ONDERSTEUNING - Provincieraadsbesluit van 24 september 2020 in verband met de goedkeuring van de aanpassing aan het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers.

41.377 (pdf)

PROVINCIALE INITIATIEVEN - Provincieraadsbesluit van 24 september 2020 in verband met de opheffing en goedkeuring van een nieuw subsidiereglement speerpuntsector zorg.

41.378 (pdf)

PROVINCIALE INITIATIEVEN - Provincieraadsbesluit van 22 oktober 2020 in verband met de goedkeuring van het huishoudelijk reglement en retributiereglement van het Doortrekkersterrein Lille.

41.379 (pdf)

ONDERWIJS - Provincieraadsbesluit van 26 november 2020 in verband met de goedkeuring van de aanpassingen aan het reglement opleidingen van het Provinciaal Veiligheidsinstituut.

41.380 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 2 juli 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.381 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 30 juli 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.382 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 30 juli 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.383 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 6 augustus 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.384 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 6 augustus 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.385 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 20 augustus 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.386 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 20 augustus 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.387 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 20 augustus 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.388 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 20 augustus 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.389 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 27 augustus 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.390 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 27 augustus 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.391 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 05 november 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.392 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 10 december 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.393 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 10 december 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.394 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 10 december 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.395 (pdf)

WATERBELEID - Besluit van de deputatie van 10 december 2020 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

41.396 (pdf)

VERKLARING VAN GOEDKEURING – Proces-verbaal en plan van grensbepaling

41.397 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 24 september 2020

41.398 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2020

41.399 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur 26 november van 2020

41.400 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 september 2020

41.401 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 22 oktober 2020

41.402 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 26 november 2020

41.403 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 4 december 2020

41.404 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 16 december 2020

41.405 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen