28 augustus 2020

Bestuursmemoriaal nr. 2

41.364 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Ecuador

50

41.365 (pdf)

PROVINCIALE INITIATIEVEN – Provincieraadsbesluit van 28 mei 2020 in verband met de opheffing reglement “impulssubsidies voor innovatieve projecten inclusieve economie”, en de goedkeuring van het reglement “projectsubsidie inclusieve economie”.

51

41.366 (pdf)

PROVINCIALE INITIATIEVEN – Provincieraadsbesluit van 25 juni 2020 betreffende de opheffing van het reglement “impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen” en de goedkeuring van het reglement “Subsidiereglement ter ondersteuning van het kwaliteitsvol wonen in de provincie Antwerpen”.

58

41.367 (pdf)

INTERNE ONDERSTEUNING – Wijziging gebruiksreglement en schrapping retributiereglement voor de organisatie van congressen en andere evenementen in het Provinciehuis.

64

41.368 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 28 mei 2020

73

41.369 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 25 juni 2020

75

41.370 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 mei 2020

78

41.371 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 25 juni 2020

80

41.372 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen

83