28 maart 2018

Bestuursmemoriaal nr. 1

41.241 (pdf)

CONSULATEN: Ierland.

1

41.242 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Oostenrijk.

2

41.243 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Vanuatu.

3

41.244 (pdf)

AANKONDIGING ADMINISTRATIEVE AFPALING WATERLOOP.

4

41.245 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID: Provincieraadsbesluit van 25 januari 2018 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het klachtenreglement.

5

41.246 (pdf)

MONDIAAL BELEID: Provincieraadsbesluit van 25 januari 2018 in verband met de goedkeuring van een nieuw subsidiereglement ter bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en aanpassing van bestaande reglementen.

9

41.247 (pdf)

PROVINCIALE GROENDOMEINEN REGIO MECHELEN: Provincieraadsbesluit van 22 februari 2018 in verband met de goedkeuring van het Parkreglement Vrijbroekpark.

39

41.248 (pdf)

FIETSPADEN: Provincieraadsbesluit van 22 maart 2018 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kaderend in het Fietsfonds.

46

41.249 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 13 december 2017.

66

41.250 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 25 januari 2018.

67

41.251 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 22 februari 2018.

69

41.252 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 22 maart 2018.

70

41.253 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 1 december 2017.

71

41.254 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 13 december 2017.

73

41.255 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 25 januari 2018.

75

41.256 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 22 februari 2018.

77

41.257 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 22 maart 2018.

79

41.258 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen.

82