31 maart 2022

41.448 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Oeganda

1

41.449 (pdf)

CONSULATEN: Staat Israël

2

41.450 (pdf)

VRIJE TIJD EN RECREATIE: Besluit van de provincieraad van 24 februari 2022 betreffende de aanpassing van het provinciale reglement van recreatiedomein De Schorre in Boom.

3

41.451 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 27 januari 2022

15

41.452 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 24 februari 2022

16

41.453 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 24 maart 2022

17

41.454 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 27 januari 2022

18

41.455 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 februari 2022

20

41.456 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 maart 2022

22

41.457 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en andere reglementen.

23