4 december 2018

Bestuursmemoriaal nr. 3

41.269 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 23 november 2018 betreffende de algemene provinciebelasting. Reglement 2019.

102

41.270 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 23 november 2018 betreffende de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2019.

104

41.271 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 23 november 2018 betreffende de provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2019.

105