4 juni 2019

Bestuursmemoriaal nr. 2

 

41.302 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Gambia.

38

41.303 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Kirgistan.

39

41.304 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID: Provincieraadsbesluit van 28 maart 2019 in verband met de goedkeuring van het bijzonder visreglement van het Vrijbroekpark en de aanpassing van het provinciaal parkreglement Vrijbroekpark.

40

41.305 (pdf)

PROVINCIALE OVERHEID: Provincieraadsbesluit van 23 mei 2019 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het reglement houdende toekenning van eretitels aan gewezen provincieraadsleden, gewezen leden van het vast bureau en gewezen gedeputeerden.

48

41.306 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 28 maart 2019.

50

41.307 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 25 april 2019.

51

41.308 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 23 mei 2019.

52

41.309 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 28 maart 2019

53

41.310 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 25 april 2019

55

41.311 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 23 mei 2019.

57

41.312 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen.

59