5 juli 2021

Bestuursmemoriaal nr. 2

41.417 (pdf)

CONSULATEN : Democratische Federale Republiek Nepal

18

41.418 (pdf)

CONSULATEN : Republiek Namibië

19

41.419 (pdf)

MOBILITEIT Provincieraadsbesluit van 24 juni betreffende het wijzigen van de provinciale subsidiereglementen voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk of fietsostrades kaderend in het fietsfonds.

20

41.420 (pdf)

PROVINCIALE INITIATIEVEN Provincieraadsbesluit van 24 juni betreffende de reglementssubsidie voor een bestemmingsonderzoek binnen kerkentraject van de provincie Antwerpen.

38

41.421 (pdf)

PROVINCIALE INITIATIEVEN Provincieraadsbesluit van 24 juni betreffende de reglementssubsidie voor aanpassingsinvesteringen voor een her- of nevenbestemming van kerken in de provincie Antwerpen.

43

41.422 (pdf)

VRIJE TIJD Provincieraadsbesluit van 24 juni betreffende Aanpassing provinciaal reglement APB Zilvermeer.

48

41.423 (pdf)

PLATTELAND Provincieraadsbesluit van 24 juni betreffende het reglement provinciale eigendommen Kleiputten Boom - Rumst/Terhagen.

82

41.424 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 22 april 2021

89

41.425 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 27 mei 2021

90

41.426 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeurings­besluiten van de Raad van Bestuur van 24 juni 2021

91

41.427 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 22 april 2021

92

41.428 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 27 mei 2021

94

41.429 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 juni 2021

96

41.430 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en andere reglementen.

100