8 december 2017

Bestuursmemoriaal nr. 4

41.216 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 1 december 2017 betreffende de algemene provinciebelasting. Reglement 2018.

606

41.217 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 1 december 2017 betreffende de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2018.

608

41.218 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 1 december 2017 betreffende de provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2018.

609