8 december 2021

41.431 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 3 december 2021 betreffende de algemene provinciebelasting. Reglement 2022.

101

41.432 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 3 december 2021 betreffende de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2022.

105

41.433 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 3 december 2021 betreffende de provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2022;

107