8 december 2022

41.472 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 6 december 2022 betreffende de algemene provinciebelasting. Reglement 2023.

160

41.473 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 6 december 2022 betreffende de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2023.

164

41.474 (pdf)

FISCALITEIT: Provincieraadsbesluit van 6 december 2022 betreffende de provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2023.

165