Renteloze leningen tot 50.000 euro voor sociaal-economische initiatieven

Sociale economie projecten hebben soms niet alleen nood aan een impulssubsidie, maar ook aan investeringskapitaal. Relatief kleine investeringen van €10.000 tot €50.000 kunnen het verschil maken voor het opstarten van een nieuwe marktniche of de sleutel tot succes zijn voor doorstroom- of doorstartprojecten in de sociale economie. Via leningen krijgen organisaties de kans om hun werking verder uit te bouwen. De provincie Antwerpen en Trividend cvba hebben samen Trividend Provincie Antwerpen cvba opgericht.

Komt mijn project in aanmerking?

De toegekende investeringssteun moet minstens twee van de volgende doelstellingen beogen:

  • meer doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen
  • nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren,
  • een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bevorderen of tot stand brengen.

Technische info

De provincie kan renteloze leningen tussen 10.000 en €50.000 toekennen.

  • Je betaalt enkel de dossierkosten.
  • Bij het toekennen van je lening word je vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen. Je koopt hiervoor één aandeel van € 50. Na afloop van je lening kan je dit aandeel terug verkopen aan € 50.

Hoe dien ik een project in?

Heb je al een concreet idee of een uitgewerkt businessplan? We bekijken het graag samen met jou tijdens
een intakegesprek. Misschien kunnen we het samen nog beter maken. Neem contact op met Trividend Provincie Antwerpen via trividend@provincieantwerpen.be.

Volgende van de detaillijst