Schilde stapt in gebiedsprogramma Groen Kruis

publish date
06.03.2023

Gemeente Schilde treedt toe tot het gebiedsprogramma Groen Kruis, gecoördineerd door provincie Antwerpen. Met Groen Kruis willen de gemeenten en andere partners in de noordoostelijke rand rond Antwerpen de open-ruimtegebieden versterken en onderling verbinden. Met de komst van Schilde vergroot het werkingsgebied van Groen Kruis met maar liefst 22km² aan open ruimte. De bedoeling is om mensen en dieren meer en veiliger toegang te geven tot groen en open ruimte, en ook om de omgeving te versterken tegen droogte en wateroverlast. 

Landkaart met daarop de contour van het werkingsgebied Groen Kruis.
Met de komst van Schilde vergroot het werkingsgebied van Groen Kruis met 22km² open ruimte.

De noordoostelijke rand rond Antwerpen is een sterk verstedelijkt gebied. Toch is ook hier nog heel wat open ruimte te vinden. Denk maar aan het provinciaal domein Rivierenhof, het Peerdsbos en Oude Landen. Alleen zijn deze gebieden vaak van elkaar afgesneden door onder meer drukke verkeerswegen, spoorlijnen, woonwijken en bedrijventerreinen. Hierdoor zijn ze niet altijd gemakkelijk bereikbaar of blijven ze verborgen voor het publiek. Ook voor dieren zijn die verkeersassen echte hindernissen die hen in hun beweging belemmeren, soms zelfs met fatale afloop.

In 2020 is daarom het Groen Kruis van start gegaan, in het gebied gevormd door de districten Ekeren, Merksem en Deurne, en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem. Het doel: de open-ruimtegebieden in deze zone met elkaar te verbinden.

Onder coördinatie van provincie Antwerpen is intussen al een mooie reeks acties in gang gezet. Zo heeft De Vlaamse Waterweg een ecostrook aangelegd op de Hoogmolenbrug, waardoor dieren het Albertkanaal ter hoogte van Schoten en Wijnegem kunnen oversteken. In Wijnegem engageren de partners zich om van de vrij schrale en ontoegankelijke Fortvlakte een sponspark te maken, met aandacht voor waterinfiltratie en kleinschalige recreatie. En om de bewoners en bezoekers letterlijk wegwijs te maken in de vele groenzones in de noordoostelijke rand, zijn er samen met Gruunrant zeven natuurlijke wandelroutes uitgetekend. Het geeft aan dat de overkoepelende, gebiedsgericht aanpak voor groene en recreatieve verbindingen werkt. 

Met de toetreding van Schilde tot het gebiedsprogramma komt er meteen 22km² aan onbebouwde open ruimte bij. Dat schept meteen mogelijkheden voor bijkomende ecologische en recreatieve verbindingen, waar zowel mensen als dieren van kunnen profiteren. Want hoewel Schilde bekend staat als groene gemeente, zijn er ook hier enkele drukke verkeersassen die de open ruimte doorsnijden en zo barrières vormen voor mens en dier. Door de toetreding bij Groen Kruis kunnen verbindingen over, door of onder deze barrières heen, kan dit nu gezamenlijk binnen het partnerschap worden aangepakt. De eerste acties staan al voor voorjaar 2023 op de planning.