Heropening overzet De Liereman - Ravelse bossen

publish date
07.05.2019

Vanaf zondag 5 mei kan je als fietser of wandelaar weer het kanaal Dessel–Turnhout oversteken met de charmante overzet. Het vaarseizoen van de overzet loopt tot en met 29 september 2019. De overzet wordt bestuurd door mensen uit de sociale tewerkstelling én door jobstudenten. Bezoekers kunnen op het zomerterras aan de nieuwe kiosk rustig pauzeren. 

Naar aanleiding van de heropening en de start van het nieuwe overzet-seizoen, valt er één en ander te beleven op zondag 5 mei van 13 tot 18 uur. Wat denk je van een deathride aan het kanaal voor de (jonge) durvers, kinderanimatie met grime voor de allerkleinsten, een toeristische markt met proevertjes voor bourgondiërs, begeleide wandelingen met gidsen van het Boshuis, een stiltewandeling en optredens van de koninklijke Harmonie Sint-Antonius en muziekensemble MUZO. Peter Van Asbroeck is reporter ter  plaatse.

Deze overzet is één van de realisaties binnen het gebiedsprogramma ARO. Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout vormen een grote openruimtekamer binnen de Noorderkempen. De provincie Antwerpen en de drie gemeenten slaan de handen in elkaar om deze open ruimte economisch, toeristisch en maatschappelijk te versterken. Een van de pijlers is de landschappen in de regio ontsluiten en waarderen. Met de heropening van de overzet worden de natuurgebieden aan weerszijden van het kanaal met elkaar verbonden en toegankelijker gemaakt. Dit initiatief kan rekenen op de financiële steun van Vlaanderen en de provincie Antwerpen uit het Platteland Plus-fonds.

zicht vanuit kiosk op overzet
Kiosk met overzet

Meedenken over verkeer in de regio Dessel-Geel-Mol-Retie

publish date
19.10.2018

Bijna 2.200 mensen dachten deze zomer online mee na over hoe we ons in de toekomst vlot en veilig kunnen verplaatsen in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie. Soms denken we daar hetzelfde over, af en toe zijn we het oneens. Ben je benieuwd naar de resultaten? Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan je op 20 en 22 november terecht in Geel en Mol.

In de toekomst minder files en verkeersveilige wijken, dat wil iedereen. De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen via de N18 heel wat motorverkeer te slikken. Het verkeer dat nu op de N18 zit, zou meer gebruik kunnen maken van de N118. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is en waarvoor verschillende alternatieve oplossingen bestaan.

De Provincie Antwerpen werkt nu aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat knopen moet doorhakken en oplossingen kiezen. Er bestaan verschillende oplossingsrichtingen die met een frisse blik worden bekeken. Een nieuwe aanpak gaat uit van dialoog met alle betrokkenen en het brede publiek.

Daarom doet de provincie Antwerpen een beroep op de kennis van wie de wegen in het hart van de Kempen het meest gebruikt of de omgeving errond het beste kent. Iedereen kan meepraten. Alle reacties en ideeën nemen we mee bij de opmaak van het nieuwe PRUP en het bijhorende milieueffectenrapport.

Dankzij de deelname van bijna 2.200 mensen aan de zomerbevraging over verkeer in deze regio, is veel duidelijker geworden hoe mensen zich in de regio verplaatsen en welke problemen ze daarbij ervaren. De voorkeuren over mogelijke tracés om de N18 met de N118 te verbinden zijn onderbouwd met argumenten. We willen met jou dieper ingaan op de resultaten van deze bevraging.

Ontdek op 20 en 22 november de antwoorden van de online bevraging. De nodige kaarten liggen open op tafel. Je kan alles in ongeveer een half uurtje bekijken. Wie dat wil, kan nog zijn mening kwijt of met zijn vragen terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Zo kan iedereen actief meedenken en zijn of haar ideeën letterlijk op de kaart zetten. We overlopen samen vragen zoals zoals Waarom kiezen zo veel of zo weinig mensen voor een specifiek tracé? Wat zijn de voor- en nadelen van een tracé? Heb jij een idee over hoe een (kleine) ingreep het verkeer in jouw buurt vlotter doet verlopen? Er is een plekje voorzien waar je ongestoord je mening kan neerpennen.

Welkom op 20 november in CC De Werft in Geel en op 22 november in het Gemeentehuis van Mol. Telkens vanaf 18u tot 21u.

Werk mee aan de toekomst van de Electrabelsite

publish date
18.10.2018

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Na het nodige studiewerk, stelt zij in het voorjaar de mogelijke invullingen voor. Alle geïnteresseerden mogen dan mee nadenken over de beste keuzes of alternatieven voorstellen.

De provincie Antwerpen maakt voor de Electrabelsite in Schelle een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Ze doet dat samen met het studiebureau ‘Witteveen+Bos en OMGEVING’. Ter voorbereiding bezocht het ontwerpteam de locatie.

Een PRUP opstellen vraagt veel studiewerk. Het is nodig om voor elke nieuwe invulling het effect ervan te berekenen op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast, de biodiversiteit en het milieu. Experts zijn nu bezit met deze berekeningen.

Sinds de beginfase werden omwonenden en gebruikers van het projectgebied bij dit dossier betrokken. Zo werkten zij in actieve workshops mee aan het voorbereidend onderzoek. We geven de gebruikers, omwonenden en geïnteresseerden inspraak, zodat zij  mee vorm kunnen geven aan de toekomstige invulling van de Electrabelsite. De provincie zet in op participatie door verschillende infomarkten en workshops te organiseren doorheen de hele opmaak van het PRUP. In het voorjaar informeren we de betrokkenen over de mogelijke invullingen van dit grote gebied. In de verdere PRUP-procedure bekijken we samen wat de beste keuzes zijn en scheppen we een duurzaam lokaal draagvlak voor de toekomst.’

De huidige visie behoudt de visvijver op de site, voorziet een fietsverbinding, en behoudt de bijzondere gebouwen, een waardevol bos, diverse groene zones, de tuinwijk en de natuur- en parkzones rondom de vallei. De invulling van andere zones vraagt om diepgaander onderzoek. Over die invullingen mogen alle omwonenden, sitegebruikers en geïnteresseerden mee nadenken, en eventueel nog alternatieven voorstellen.
 

Interesse? Volg de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen en de gemeente Schelle, Niel en Hemiksem. Of bezorg je e-mailadres aan het ontwerpteam via ruimte@provincieantwerpen.be of via de webpagina www.provincieantwerpen.be (zoekterm ‘Electrabelsite’). Je ontvangt dan een bericht over elke workshop, elk inspraakmoment of elke nieuwe fase van het PRUP.

ARO viert verbrede landbouw met Boerenfestival

publish date
17.09.2018

Met een heus Boerenfestival presenteerden de provincie Antwerpen en de drie gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) landbouwborden voor thuisverkopende land- en tuinbouwers en boeren die mensen ontvangen op de boerderij. Elk bord bevat info over de werking van het landbouwbedrijf en de verkochte producten of mogelijke randactiviteiten. Met de landbouwborden wil ARO lokale producten en verbrede landbouw in de kijker zetten.

Landbouwborden ARO
Landbouwborden ARO

 

Verschillende land- en tuinbouwers in de regio doen aan thuisverkoop of ontvangen bezoekers op de boerderij. Dankzij de landbouwborden maken we hun activiteiten kenbaar aan inwoners en recreanten die dit mooie gebied verkennen. Landbouw zit vaak verstopt achter stallen, we zien geen koeien meer in de wei. Met ons initiatief willen we de lokale producten en verbrede landbouw terug een gezicht geven.

Om de verbrede landbouw in ARO op gepaste wijze te vieren, ging de voorstelling van de landbouwborden gepaard met een heus Boerenfestival. Dit festival vond plaats op het landbouwbedrijf van Ben Versteynen, waar mensen terecht kunnen voor koeknuffelen. Jong en oud genoten er onder een stralende zon van al het lekkers dat ARO te bieden heeft. De vele bezoekers smulden van lekkere gerechten zoals stoofvlees-friet of groentewok met vlees, stuk voor stuk bereid met producten uit het ARO-gebied. Op de boerenmarkt verkochten landbouwers uit ARO hun ultraverse producten. Terwijl mama en papa genoten van een lekker streekbier of vers appelsap, leefden de kleinsten zich uit in de hooiberg en op het springkasteel. Kortom, een geslaagd feest voor verbrede landbouw in ARO.

De landbouwborden passen in de doelstelling van het gebiedsprogramma ARO. Sinds vorig jaar slaan de provincie Antwerpen en de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout de handen in elkaar om de open ruimte economisch, toeristisch en maatschappelijk te versterken. Een van de pijlers is de landbouw in de regio beter beleefbaar te maken. De 16 landbouwborden vertellen wat er op de boerderij te beleven valt. Die beleving kan gaan van koeknuffelen, een rondleiding krijgen op het bedrijf of lekkere, verse producten rechtstreeks bij de boer kopen.
 

Eerste ontwerpworkshop voor Kleiputten Terhagen

publish date
13.09.2018

Meer dan 80 buurtbewoners en geïnteresseerden namen woensdagavond 5 september deel aan de eerste ontwerpworkshop voor de Kleiputten Terhagen. De aanwezigen discussieerden in kleine groepen en formuleerden voorstellen over hoe het toekomstige gebied gebruikt en ingericht moet worden. De projectpartners lichtten de noodzaak van de sanering van de aanwezige stortplaatsen opnieuw toe. 

Voorafgaand aan deze workshop postten geïnteresseerden meer dan 100 ideeën voor de nieuwe invulling van de Kleiputten Terhagen via de website www.kleiputtenterhagen.be.

De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de gemeente Rumst en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel zijn opgetogen over het succes van de website en de grote opkomst tijdens de eerste workshop. Dit bevestigt opnieuw de grote waarde van dit gebied voor de bewoners en gebruikers.

Via dit doorgedreven participatietraject willen de projectpartners samen met alle geïnteresseerden een landschapsontwerp uittekenen voor het gebied zodat de kleiputten ook na de sanering kunnen blijven functioneren als een geliefd stuk groen, waar recreanten thuis zijn.

 

Participatie via website en workshops

De website www.kleiputtenterhagen.be zal een centrale rol in het traject blijven spelen, zodat ook mensen die niet op de workshops geraken kunnen volgen en input leveren. Alle ingediende ideeën zijn geclusterd en gemakkelijk raadpleegbaar op de website. De meest voorkomende ideeën gaan over sportieve zachte en harde recreatie en toerisme. Voor zachte recreatie zoals wandelen, paardrijden en joggen zijn geen of minimale aanpassingen in het landschap nodig. Voor harde recreatie zoals golfen, mountainbiken, … is een aanpassing van de infrastructuur wel nodig. De andere geopperde ideeën gaan over de scheiding van activiteiten in tijd en ruimte, ruimte voor kinderen en verenigingen, ruimte voor dieren en erfgoed. Een andere deel van de ingediende ideeën hebben betrekking op het natuurgebied, het reliëf, recreatief water, recreatief bos, biodiversiteit, ontsluiting en parklandschap. Het volledige overzicht van de ideeën staat op de website.

De volgende workshop vindt plaats op woensdag 19 september om 18 uur in het Gemeentelijk Technisch Centrum in Rumst. Deze tweede workshop start met de input van de eerste workshop. Inschrijven kan via de website www.kleiputtenterhagen.be.

 

 

Voorstelling gebiedsmanager Kanaalkant

publish date
08.08.2018

De Kanaalkant gaat een nieuwe fase in.  Er werd een gebiedsmanager aangeduid die zich vanaf september 2018 zal inzetten voor de optimalisering en verdere ontwikkeling van het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen.

De gebiedsmanager functioneert op de grens tussen overheid en bedrijven. Hij spoort de gepaste organisaties aan om projecten op te starten in de zone Kanaalkant.

De provincie Antwerpen en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) organiseren voor de bedrijven uit de Kanaalkant op donderdagavond 13 september 2018 een informele voorstelling van de nieuwe gebiedsmanager in de lokalen van de NV Frisomat. Zij vernemen die avond ook graag jouw persoonlijke suggesties en ideeën omtrent de mogelijke ontwikkelingen in dit gebied.

Wortel- en Merksplas-Kolonie stap dichterbij titel UNESCO-Werelderfgoed

publish date
28.06.2018

Wortel- en Merksplas-Kolonie, die deel uitmaken van de 7 Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland, worden voorlopig niet ingeschreven op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Dat heeft het Werelderfgoedcomité beslist op een internationale conventie in Manama (Bahrein). Het Werelderfgoedcomité meent dat de Koloniën van Weldadigheid nog wat werk hebben aan het dossier.

Wortel- en Merksplas-Kolonie

Zeven Koloniën van Weldadigheid

Begin 19de eeuw ontstonden zeven landbouwkoloniën in Nederland en België als een vooruitstrevend sociaal experiment. Aan de grondslag van dit experiment lag de idee dat armen uit de stad een nieuw leven konden opbouwen op het platteland. Maar liefst 80 km² woeste grond werd door de kolonisten eigenhandig omgevormd tot landbouwgrond. De kaarsrechte dreven en statige gebouwen gaven orde en regelmaat aan het leven van de landlopers. Deze structuur is nog steeds duidelijk zichtbaar in het landschap.

In de Zuidelijke Nederlanden werden in Wortel bij Hoogstraten een vrije Kolonie (1822) en in Merksplas een onvrije Kolonie (1825) opgericht. Na de Belgische onafhankelijkheid werden beide Koloniën ingezet om landlopers op te vangen. Landloperij was in België van 1866 tot 1993 strafbaar en wie geen geld op zak had, kon naar de Rijksweldadigheidskoloniën gestuurd worden. Tot 1993 leefden, woonden en werkten er landlopers. Toen de wet op de landloperij werd afgeschaft, bleef een waardevol landschap van bijna 1000 hectare verweesd achter, getekend nadat het meer dan 150 jaar dienst had gedaan als landbouwkolonie. 

Wortel- en Merksplas gered van verval

Het landschap en de gebouwen werden na 1933 bedreigd door leegstand, verval en versnippering. In 1997 stonden de gebieden zelfs op de lijst van het ‘World Monuments Fund’ bij de 100 meest bedreigde erfgoedsites ter wereld. Gelukkig werd snel ingezien dat dit bijzondere erfgoed niet verloren mocht gaan. Bezorgde burgers trokken tijdig aan de alarmbel en in 1997 werd vanuit de provincie Antwerpen en met de steun van een 40-tal gemeentebesturen de vzw Kempens Landschap opgericht. Deze organisatie ijvert sindsdien voor het behoud, de ontwikkeling en de openstelling van dit erfgoed. Sindsdien zijn beide Koloniën er steeds op vooruit gegaan: in 1999 werden de gebieden beschermd als landschap en werden ook de belangrijkste gebouwen beschermd als monument. Het omringende landschap werd aangekocht door verschillende publieke partners waardoor het geheel in gemeenschapshanden bewaard blijft. Op die manier kunnen Wortel- en Merksplas-Kolonie vandaag vanuit één visie beheerd worden.

Een stap dichterbij

Vandaag besliste de leden van het Werelderfgoedcomité om het advies van ICOMOS niet te volgen en de zeven Koloniën van Weldadigheid wat huiswerk mee te geven om er volgend jaar mee terug te komen.

Dat vinden de verschillende beheerders van het gebied uiteraard jammer. Maar de jarenlange inspanning en samenwerking tussen twee landen, vier provincies, acht lokale besturen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij en tal van andere partners is een uniek gegeven. De partners bekijken nu het dossier kan worden klaargestoomd voor een volgende indiening. 

Kempens Landschap, provincie Antwerpen en het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed werkten zeer goed samen in het hele nominatieproces van de sites. Wortel- en Merksplas-Kolonie zijn een toonbeeld van de integratie tussen natuur en cultuur. Samenwerkingen en een gedeelde visie hebben hoe dan ook gezorgd voor een prachtig stuk erfgoed.

'Vagrants Colony, a Hymn' - Jef Neve

Zo'n prachtig gebied verdient een prachtige soundtrack, en deze werd uitgewerkt door niemand minder dan Jef Neve! De hymne geeft alle aspecten van de gebieden weer. Van hoop tot tristesse, van dromen tot eenzaamheid, dat allemaal overgoten met de indrukken van de weidse landschappen en een scheutje bohémien. Bekijk en beluister 'Vagrants Colony, a Hymn' in wereldpremière!

Arendonk als uitvalsbasis om natuur- en landbouwgebieden te ontdekken

publish date
04.06.2018

De provincie Antwerpen investeert 30.000 euro in trage wegen in de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO). De dorpskern van Arendonk zal de toegangspoort vormen tot de openruimte in het gebied. De trage wegen verhogen de beleving en maken de verbinding met een aantal groengebieden, zoals de gewestbossen van Ravels en de Liereman in Oud-Turnhout en Arendonk. Lokale inwoners en toeristen kunnen de trage verbindingen inzetten voor zowel functioneel als recreatief gebruik. 

Het project trage wegen kadert binnen de overkoepelende doelstelling van ARO, een gebiedsprogramma van de drie gemeenten en de provincie. Gedeputeerde Inga Verhaert: “Met ARO willen we de open ruimte economisch en maatschappelijk benutten. Trage wegen zien we als een hefboom om de open ruimte beleefbaar te maken. Het landelijke en verkeersarme karakter van trage wegen maakt dat lokale inwoners zich veilig en op een duurzame manier kunnen verplaatsen. Recreanten kunnen fietsen, wandelen of paardrijden langs deze wegen en genieten van het mooie landschap. De kern van Arendonk vormt een mooie uitvalsbasis om via trage wegen de uitgestrekte natuur- en landbouwgebieden in het ARO-gebied te ontdekken.”

Trage wegen in kaart brengen

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete trekt het project. Samen met vrijwilligers brengt de organisatie gedurende één jaar de trage wegen in kaart. Deze trage wegen leggen de verbinding tussen een aantal groengebieden in het ARO-gebied, zoals de gewestbossen van Ravels en De Liereman in Oud-Turnhout en Arendonk. De oefening spoort ook de missing links op tussen de kern van Arendonk en de open ruimtegebieden. Daarnaast neemt het Regionaal Landschap eveneens de mogelijke verbindingen tussen woongebieden en de Hoge Vijverbossen, het kanaal en de Rode Del onder de loep. 

Beleefbare open ruimte voor ARO

Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) vormen een grote open ruimte kamer binnen de Noorderkempen. Het gebied is herkenbaar afgebakend door de staatsgrens (noord en oost); de gewestweg Turnhout-Baarle (west) en de autosnelweg (zuid). De provincie Antwerpen en de drie gemeenten slaan de handen in elkaar om de open ruimte economisch, toeristisch en maatschappelijk te versterken. Samen met vele partners op het terrein werken we binnen ARO projecten uit rond landbouw, landgoederen en natuur.  Meer info vind je op de pagina van ARO.

Startschot voor sanering én inspraaktraject toekomstige inrichting Kleiputten Terhagen

publish date
04.06.2018

Het voormalige kleiontginningsgebied Terhagen werd in het verleden gebruikt als stortplaats. Door deze historische verontreiniging is een sanering noodzakelijk. De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst maken samen werk van deze verplichte sanering. Tegelijk werd het startschot gegeven voor het participatietraject waarbij inwoners en gebruikers mee de toekomstige inrichting van het gebied kunnen bepalen.

De kleiputten Terhagen werden in het verleden gebruikt als asbeststort en huisvuilstort van de stad Antwerpen. Om de verontreiniging van dit gebied structureel aan te pakken moet dit gebied verplicht gesaneerd worden. De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst, willen samen deze sanering zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

Buurtbewoners en andere gebruikers hebben terechte vragen rond herbestemming, gebruik en toegankelijkheid van het gebied na de saneringswerken. Daarom spraken de projectpartners af om een participatietraject op te starten voor de toekomstige inrichting van het gebied. Doel is om samen met omwonenden en gebruikers van het gebied te komen tot een gedragen visie voor de invulling van de kleiputten Terhagen als een waardevol stuk groen waarbij recreatie mogelijk blijft. Het startmoment van dit participatietraject vindt plaats op woensdag 6 juni doorlopend van 19u tot 21u in De Schorre. Iedereen is welkom.

 

Samenwerking Kleiputten Terhagen
Samenwerking Kleiputten Terhagen

 

Gedeputeerden Rik Röttger, Ludwig Caluwé en Jan De Haes benadrukken dat de provincie met een sterk partnerschap wil werken aan een definitieve oplossing voor de historische vervuiling in de Rupelstreek. “Op een relatief korte periode zullen we niet alleen een asbeststort en een huisvuilstort saneren maar ook gaan we op 6 juni in coproductie met de bewoners en gebruikers een toekomst uitzetten voor een 55 hectare publiek toegankelijk gebied met kansen voor natuur en zachte recreatie. Zo wordt een nieuwe grote groene long toegevoegd aan de Rupelstreek als overgang tussen het huidig provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom en de actieve kleiontginning en het Natuurpuntgebied te Rumst.

"Samen met de Provincie Antwerpen en de andere partners nemen we onze verantwoordelijkheid op om de stortplaatsen in het gebied definitief te saneren. De ligging van het projectgebied vlakbij de Rupel, biedt een unieke kans om de opvulgronden die nodig zijn om het project te realiseren, uitsluitend via de waterweg aan te voeren" zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. Dankzij het transport via de waterweg vermijden we dat vrachtwagens door woonwijken moeten rijden. Scheepvaart op de Rupel is mogelijk met binnenschepen die tot 2.000 ton kunnen transporteren; met één schip kunnen 140 vrachtwagenritten vermeden worden. In totaal worden zo meer dan 400.000 vrachtwagenritten uitgespaard. Ook het jaagpad langs de Rupel, waar heel wat buurtbewoners en recreanten gebruik van maken, zal tijdens de werken steeds beschikbaar blijven. 

Ook BAM ziet belangrijke maatschappelijke meerwaarde in de samenwerking. Jan Van Rensbergen verduidelijkt: “Door tijdens de Oosterweelwerken de Antwerpse Ring in de diepte aan te leggen, verhogen we niet alleen de leefbaarheid in de ringzone. Door een deel van de grondvolumes die daar beschikbaar komen te gebruiken voor de noodzakelijke sanering van de kleiputten in Rumst en Boom, draagt BAM ook hier bij aan de realisatie van een gezondere omgeving, waarvan de omwonenden en gebruikers van het gebied dankzij het participatietraject zelf mee de toekomstige invulling kunnen bepalen.

Voor Geert Antonio, burgemeester van Rumst is het belangrijk dat het traject past binnen de huidige plannen van de deelgemeente: “Terhagen staat de volgende jaren met verschillende projecten in de steigers. Deze samenwerking is belangrijk om er een Terhagen aan de steiger van te maken. Wij hebben  voor onze inwoners bekomen dat alle grondaanvoer voor de verplichte sanering via schip zal gebeuren en niet jarenlang via vrachtwagens door onze dorpskernen. Wij hebben ook gevraagd dat onze inwoners meebepalen hoe dit gebied na de sanering een groen gebied kan blijven dat voor iedereen toegankelijk is. Bovendien zal Terhagen een steiger aan de Rupel hebben.

 

Gebiedsprogramma Rupelstreek
De Rupelstreek bestaat uit de gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst en is een streek met een zichtbaar gemeenschappelijk verleden. De industriële ontwikkeling, gekoppeld aan de baksteennijverheid en de Rupel, legde de streek in een bepalende plooi, letterlijk. De uitdagingen waarvoor de streek staat, zijn divers en verschillend tussen de gemeenten, maar er liggen ook heel wat gemeenschappelijke problematieken én potenties.
Meer info vind je op de pagina van de Rupelstreek.

Workshop fietsgeschiktheid bedrijventerrein

publish date
21.12.2017

De workshop op 4 december, rond de toolbox van de studie ‘onderzoek fietsgeschiktheid bedrijventerrein’, was enorm constructief. De provincie Antwerpen testte dit instrument uit samen met een dertigtal bedrijven en experten.

Workshop fietsgeschiktheid
Workshop fietsgeschiktheid

Om de verkeersveiligheid en het fietsklimaat binnen bedrijventerreinen, zoals de Kanaalkant, te verbeteren, werkt de provincie Antwerpen een toolbox aan maatregelen uit. Zowel ‘harde maatregelen’, die focussen op verkeerstechnische ingrepen, als ‘zachte maatregelen, die eerder een sensibiliserende werking hebben, zijn opgenomen in de toolbox.
Maar hoe sterk is deze toolbox? Is het maatregelenpakket realistisch en uitvoerbaar? Zijn er ontbrekende maatregelen? Hoe kunnen bedrijven en overheden samen een bedrijvenzone verkeersveiliger en fietsgeschikter maken?
Vragen waarop een antwoord werd gezocht tijdens de workshop.

Het maatregelenpakket werd afgetoetst a.d.h.v. opmerkingen en aanvullingen op post-its en specifieke cases besproken tijdens tafelgesprekken.
De provincie Antwerpen verwerkt de feedback in het eindrapport van de studie maar enkele topics kwamen tijdens de workshop geregeld naar boven:

 • verkeersveiligheidheid
  Dat verkeersveiligheid het prioritair aandachtspunt is, blijkt zowel uit de post-it sessie als de groepsgesprekken. Veel bedrijven willen pas sterker inzetten op de fiets als ze ook overtuigd zijn van een verkeersveilige omgeving. In de Kanaalkant zijn de bedrijven gematigd positief en stellen vast dat het aantal fietsers onder de werknemers langzaam groeit. 
 • directe lijn tussen een contactpersoon fietsbeleid per bedrijf en de overheid
  De verantwoordelijken fietsbeleid verzamelen knelpunten van de eigen werknemers en leggen deze voor tijdens netwerkmeetings.
 • Vrachtwagenparkeren
  Verschillende bedrijven zetten reeds in om de impact van het eigen vrachtverkeer zo veel mogelijk te beperken of op eigen terrein op te vangen. Niet alle bedrijven zijn in de mogelijkheid dit te realiseren. 
 • Meten is weten
  Duidelijk aantonen van stressvermindering, absenteïsme, werknemerstevredenheid bij werknemers kan een hefboom zijn om sterker in te zetten op de fiets. Fiets- of mobiscans kunnen een eerste stap zijn in dit proces. 
 • Centraal (en digitaal) delen van informatie
  Wat zijn de aantrekkelijkste fietsroutes, wat zijn gevaarlijke punten voor fietsers, op welke fietspaden wordt gestrooid, waar kunnen vrachtwagens parkeren, communicatie rond het aantal fietsers en de evolutie ervan
  - …

 

De presentatie en posters die werden getoond tijdens de workshop vind je hieronder:

Provincie Antwerpen investeert in oude steenbakkerstunnel

publish date
19.12.2017

Oude steenbakkerstunnel te Niel wordt opgeknapt en opengesteld voor wandelaars

De steenbakkerstunnel te Niel grenst aan Walenhoek en gaat onder de spoorweg door. De investeringen in de tunnel zullen het gebied nog aantrekkelijker maken voor wandelaars. Hij sluit aan op de bestaande wandelpaden van het natuurgebied en op de bestaande verharde paden doorheen het Wetenschapspark. Door gebruik te maken van de tunnel bereiken bezoekers makkelijker en veiliger Walenhoek en worden wandelaars herinnerd aan het baksteenverleden van de regio. 

Daarnaast zullen ook dieren via de tunnel de weg vinden naar het gebied. De tunnel is immers gelegen in een biologisch zeer waardevol bosgebied. Een goede inrichting zorgt voor een makkelijkere migratie van dieren en versterkt rechtstreeks de natuur in de omgeving.

 

Tunnelstudie

Deze investering volgt op een inventarisatie door de provincie Antwerpen van de meer dan 40 tunnels in de Rupelstreek. Deze tunnels zijn een belangrijk onderdeel van het landschap en van het steenbakkerijverleden van de streek. Ze verbonden de kleiput waar de klei werd uitgegraven met de plaatsen waar de baksteen werd gevormd, gedroogd en gebakken. Gedeputeerde Rik Röttger: “Uit de 40 geïnventariseerde tunnels koos de provincie Antwerpen meteen om de tunnel te Niel ook effectief te renoveren en in te zetten als ecologische en recreatieve verbinding. De renovatie van deze tunnel kan dienen als voorbeeld voor de andere tunnels. We werken zo stelselmatig aan het versterken van het streekverhaal langs de Rupel en creëren tegelijk nieuwe kansen voor de natuur.”

Regionaal Landschap Rivierenland zal, in opdracht van de provincie Antwerpen, instaan voor de voorbereidende werken en de uitvoering van de renovatie.

Tunnel 38 - Walenhof in Niel
Tunnel 38 te Walenhof in Niel

Klei, water en landschap bouwstenen voor een gebiedsvisie

De Rupelstreek kent een steenbakkersverleden. Het Rupellandschap heeft daardoor een duidelijke identiteit. Elementen als klei, water en landschap vormen een rode draad tussen heden en verleden.

Rond die elementen is het gebiedsprogramma Rupelstreek opgebouwd. De provincie Antwerpen formuleerde samen met de Rupelgemeenten (Rumst, Boom, Schelle, Hemiksem en Niel), de inwoners, de verenigingen, de bedrijven en de Vlaamse Overheid een visie voor het gebied rond verschillende thema’s zoals recreatie, natuur, mobiliteit en beleefbare landschappen.

Brug van den Azijn ingevaren

publish date
18.12.2017

De nieuw stalen boogbrug over het Albertkanaal in Deurne, in de volksmond ‘de brug van den Azijn’ werd de voorbije maanden op de oever gemonteerd. Zondag 17 december werd de brug op haar plaats gezet.

Meer info vind je terug op de webpagina van de Vlaamse Waterweg

Volgende van de detaillijst