Infomarkt in Dessel

Datum
  • dinsdag 8 oktober 2019 van 19 uur tot 21 uur

Minder vrachtverkeer door Mol, Dessel en Retie

De woonkernen in Mol, Dessel en Retie krijgen heel wat vrachtverkeer te slikken door de vele bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Om dit vrachtverkeer uit deze kernen te houden, werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de aanleg van een nieuwe weg.

5 alternatieven

De online bevraging en twee dialoogmarkten in 2018 leverden een groot aantal mogelijke alternatieven op. We onderzochten alle voorstellen en weerhielden er vijf. Over welke alternatieven het gaat, en hoe we tot die selectie kwamen, lees je in de startnota van het PRUP ‘Wegverbinding N18-N118’. Het tweede deel van de startnota legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief bepalen. We zullen daarvoor telkens het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,... berekenen. Dit tweede deel leidt tot de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage. 

Publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota. Je kunt dan de startnota inkijken en er je mening geven over geven. Hoe je dat doet, lees je op de webpagina over het PRUP Wegverbinding N18-N118

Infomarkt Dessel

Op dinsdag 8 oktober 2019 organiseren we een infomarkt in Dessel. Je vindt dan een samenvatting van de startnota op posters en je kunt vragen stellen aan de projectleiders. De infomarkt is toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het jou past.

We organiseren dezelfde infomarkt in Retie en Mol:

Volgende van de detaillijst