Publieke raadpleging PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10

De eerste stappen voor de opmaak van het PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10 zijn gezet: de startnota en een eerste versie van de procesnota zijn klaar. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe het PRUP tot stand komt. Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 14 september tot en met 12 november 2020, zijn alle opmerkingen en suggesties over die nota's welkom.

Datum
 • van 14 september 2020 tot 12 november 2020

De nota's en infomarkten

De start- en procesnota kun je downloaden op de webpagina over het PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10. Je kunt ook een papieren versie gaan inkijken in het provinciehuis in Antwerpen en in de gemeentehuizen van Lier, Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar.

We organiseren vier infomarkten, eentje in elke gemeente. Daar lees je een samenvatting van de start- en procesnota op infoposters, kun je met een projectmedewerker spreken en je reactie afgeven tegen ontvangstbewijs. Iedereen is welkom maar volgens de coronamaatregelen moet je wel op voorhand een tijdslot reserveren en ter plaatse een mondneusmasker dragen.

Opmerkingen en suggesties indienen

Dat doe je op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij:
  • de deputatie van de provincie Antwerpen, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • het gemeentebestuur van Lier, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier;
  • het gemeentebestuur van Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte;
  • het gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar;
  • het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg;
 • tijdens één van de infomarkten;
 • via het digitale inspraakformulier.

Volgende van de detaillijst