Openbaar onderzoek over ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis

Van 5 februari tot en met 4 april 2024 herhalen we het openbaar onderzoek over het ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis. Door het ontbreken van een bijlage moet dat opnieuw gebeuren. De reacties ingediend bij het eerste openbaar onderzoek blijven geldig. Met de opmaak van dit PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) wil de provincie het doorgaande (vracht)verkeer uit het centrum van Geel halen en omleiden naar de bestaande ringweg.

Datum
  • van 5 februari 2024 tot 4 april 2024

Op 13 december 2023 stelde de provincieraad het ontwerp-PRUP en de ontwerp-plan-MER opnieuw voorlopig vast en dus organiseren we een nieuw openbaar onderzoek.

Het nieuwe openbaar onderzoek loopt van 5 februari tot en met 4 april 2024. Het ontwerp-PRUP en het ontwerp-plan-MER inkijken, doe je:

Belangrijk: De reeds ingediende adviezen, opmerkingen of bezwaren tijdens het eerste openbaar onderzoek blijven geldig en nemen we over in dit tweede openbaar onderzoek. Iedereen is evenwel vrij om opnieuw zijn of haar mening te geven of zelfs nieuwe elementen aan te dragen. Dat doe je tijdens dit tweede openbaar onderzoek schriftelijk op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • in het stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel.

 Klik voor meer informatie over dit PRUP door naar de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.