Nieuwe wegverbindingen voor veiligere woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
09.10.2019

Er rijdt heel wat doorgaand (vracht)verkeer door de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Om dat op te lossen moet het verkeer in die regio meer gebruik maken van de Retieseweg (N118) in plaats van de Donk (N18). De provincie Antwerpen maakt daarom 2 Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s op. Tijdens de publieke raadpleging, nog tot en met 2 december 2019, kan iedereen zijn of haar mening geven over het eerste officiële document van die PRUP’s, namelijk de startnota.

De provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van twee Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) te verbinden met de Retieseweg (N118). Het PRUP Wegverbinding N18-N118 zoekt naar een manier om de Donk (N18) te verbinden met het omliggende wegennet. Die nieuwe wegverbindingen moeten de verkeerssituatie in Geel, Mol, Dessel en Retie verbeteren.

Startnota klaar

Via een online enquête en dialoogmarkten vorig jaar bezorgden omwonenden en geïnteresseerden heel wat mogelijke oplossingen. Samen met voorbereidend onderzoek vormen die de basis van de startnota van beide PRUP’s. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze kwamen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief willen bepalen. We beschrijven welke effecten we gaan onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,…) en hoe we dat willen doen.

Gisteren organiseerde de provincie Antwerpen in Dessel een infomarkt over het PRUP Wegverbinding N18-N118. Heel wat geïnteresseerden, vooral inwoners uit Dessel, bekeken op posters een samenvatting van de startnota en stelden vragen aan de projectleiders. Ben je ook benieuwd? De provincie Antwerpen organiseert nog 3 andere infomarkten. Die zijn telkens vrij toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je gaat langs wanneer het jou past.

donderdag 10 oktober in Geel, over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis;
maandag 14 oktober 2019 in Retie, over het PRUP Wegverbinding N18-N118;
donderdag 17 oktober 2019 in Mol, over het PRUP Wegverbinding N18-N118.
 

Sfeerbeeld infomarkt Dessel 8 oktober 2019
Sfeerbeeld infomarkt Dessel 8 oktober 2019

Publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota van beide PRUP’s. Iedereen kan er dan zijn of haar mening over geven.

Reageren doe je schriftelijk en ten laatste op 2 december 2019 op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door een brief af te geven tegen ontvangstbewijs in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

Je kunt je ook terecht in de betrokkenen gemeenten:

 • voor het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:
  • per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij het stadsbestuur van Geel, Werft 20 te 2440 Geel;
  • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen op 10 oktober 2019 tijdens de infomarkt in cc De Werft in Geel;
 • voor het PRUP Wegverbinding N18-N118:
  • per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij
   • het gemeentebestuur van Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
   • het gemeentebestuur van Dessel, Hannekestraat 1, 2480 Dessel;
   • het gemeentebestuur van Retie, Markt 1, 2470 Retie;
  • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen tijdens de infomarkten op 14 oktober 2019 in Retie en 17 oktober 2019 in Mol.

De startnota inkijken doe je op de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis of het PRUP Wegverbinding N18-N118, of op één van de volgende locaties:

 • het provinciehuis, dienst Ruimtelijke Planning: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (beide startnota’s);
 • het stadhuis van Geel, Werft 20 te 2440 Geel (startnota PRUP Regionale ontsluiting Geel bis);
 • het administratief centrum ‘’t Getouw’, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118);
 • het administratief centrum ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118);
 • het gemeentehuis van Retie, Markt 1 te 2470 Retie (startnota PRUP Wegverbinding N18-N118).

 

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de betrokken gemeenten en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, wat de basis vormt van de scopingnota. In een volgende fase volgt er een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarover je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening kunt geven.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van deze PRUP’s? Raadpleeg dan regelmatig webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis of het PRUP Wegverbinding N18-N118. Je kun je er ook abonneren op de nieuwsbrief over deze projecten.